• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Kapitáni družstiev po novom

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Kapitáni družstiev po novom

 

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

a) M SR mládeže
      - tréner s platnou licenciou
b) ostatné súťaže (vrátane Seniorov, Detí, Detského DC a FC)
      - rozhodca s platnou licenciou alebo
      - kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie   

Preto vyzývame všetky kluby, ktoré sa plánujú prihlásiť do súťaží družstiev na ktorejkoľvek úrovni, aby si najneskôr do spracovania súpisiek zabezpečili osoby oprávnené robiť funkciu kapitána v zmysle vyššie uvedených bodov. Aj osoby, ktoré už boli vyškolené na funkciu kapitána a zaevidované v STZ (čiže si ich doteraz kluby mohli dávať na súpisku ako vedúcich družstiev), musia mať po novom platné oprávnenie STZ na výkon funkcie. Toto platné oprávnenie získajú na základe:

Žiadosti zasielajte na adresu alena.cernusakova@stz.sk. V prípade, že je žiadosť úplná, žiadateľ bude riadne zaregistrovaný ako kapitán s platným oprávnením na výkon funkcie a zverejnený v príslušnej databáze STZ . Zároveň bude zapísaný do Registra fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ. Pri skončení platnosti registrácie kapitánov družstiev je obnova možná prostredníctvom žiadosti a uhradením registračného poplatku na nasledujúce obdobie.

Zoznam evidovaných kapitánov s platnou licenciou

Kluby, ktoré nemajú dostatočný počet kapitánov s platným oprávnením, prípadne rozhodcov s platnou licenciou pre funkcie vedúcich družstiev a majú záujem o vyškolenie kapitánov alebo rozhodcov I. stupňa, môžu zasielať prihlášky na svoj regionálny zväz (regióny - kontakty).

                     

 

Vložené: 14. 02. 2017       Kategória: Družstvá
 
news img

Dôležité termíny - Súťaže družstiev 2017

Upozorňujeme na dôležité termíny ohľadom domácej súťaže družstiev (prihlášky, hosťovanie, súpisky...)

16. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 7. 8. a MSR seniorov do 30. 8.) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

11. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

10. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2017

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Prihlášky do súťaže treba doručiť na predpísanom tlačive najneskôr do 15. 2. 2016 na adresu zdena.suhajova@stz.sk. Do tohto termínu je aj potrebné vyplatiť neuhradené pokuty.

10. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2017

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Prihlášky do súťaže treba doručiť na predpísanom tlačive najneskôr do 15. 2. 2016 na adresu zdena.suhajova@stz.sk. Do tohto termínu je aj potrebné vyplatiť neuhradené pokuty.

10. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

06. 01. 2017
Družstvá Více zde