• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • Tatra Banka
  • FORTUNA
  • MŠVVASR
  • J&T BANKA

STZ - Slovenský tenisový zväz

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ

 
news img

Jubilant RNDr. Pavol Juríček

V pondelok 27. 7. 2015 oslávil 70 rokov dlhoročný funkcionár a rozhodca RNDr. Pavol Juríček. S tenisom začínal v TJ Jednota Košice a postupne pracoval vo viacerých funkciách na úrovni VsTZ, STZ i ČSTZ. Po rozdelení Československa sa stal prvým predsedom Rady STZ, neskôr zastával funkciu predsedu KRK STZ a popri funkcionárskych prácach sa venoval aj rozhodcovskej činnosti. Pozíciu vrchného rozhodcu vykonával na viacerých podujatiach organizovaných STZ a VsTZ.
Jubilantovi prajeme pevné zdravie a ešte veľa plodných rokov pri tenise. 

 
news img

Výročná správa Slovenského tenisového zväzu

Slovenský tenisový zväz vydal Výročnú správu STZ za rok 2014 v tlačenej verzii. Na 44 stranách správa sumarizuje rok 2014 v celej šírke činnosti. Okrem športovej časti obsahuje aj ekonomickú. Na stránke, v časti STZ ju ponúkame aj v elektronickej podobe.

 
news img

Kongres STZ a zasadnutie Rady STZ

Dňa 29. 11. 2014 zasadal v Národnom tenisovom centre v Bratislave Kongres STZ (uznesenie), ktorý zhodnotil predchádzajúce štvorročné obdobie v slovenskom tenise a zvolil za prezidenta na nasledujúce štyri roky RNDr. Tibora Macka. Následne sa konalo i pravidelné celoslovenské zasadnutie Rady STZ (uznesenie), z ktorého aktuálne prinášame schválené zmeny športovo-technických predpisov.