• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

STZ - Slovenský tenisový zväz

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ

 
news img

Jubilant Maximilián Kornitzer

Dlhoročný tenisový funkcionár, Maximilián Kornitzer z Banskej Bystrice, sa 12.2.2016 dožíva 90 rokov. Jubilant začínal r.1976 ako klubový funkcionár, neskôr rozhodca do r. 1997 a predseda ŠTK SsTZ. Svoju aktívnu činnosť v tenisovom hnutí ukončil r. 2004 ako sekretár SsTZ. Práve na tejto náročnej pozícii, si vďaka svojej nekonfliktnej povahe, získal veľa tenisových priateľov. A tak mu dnes všetci želáme dobré zdravie a krásne chvíle so svojimi najbližšími. 

 
news img

OZNAM

Vzhľadom k poruche na centrálnej telefónnej ústredni Národného tenisového centra nefungujú v celej budove telefóny pevnej linky. Na športovo-technický úsek volajte číslo 0904 407 429. Ďakujeme za porozumenie.

 
news img

Zasadnutie Rady STZ

Dňa 28. 11. 2015  sa konalo pravidelné celoslovenské zasadnutie Rady STZ (uznesenie), z ktorého aktuálne prinášame schválené zmeny športovo-technických predpisov.

 
news img

Podpora klubov aktívne pracujúcich s mládežou

V rámci koncepcie rozvoja tenisu STZ v následnosti na propagáciu projektu „Dajte deti na tenis“ spúšťa i projekt podpory klubov aktívne pracujúcich s mládežou. Počnúc sezónou 2015 VV STZ odsúhlasil nasledovnú finančnú odmenu klubom s platnou registráciou v STZ: 

 
news img

Kongres STZ a zasadnutie Rady STZ

Dňa 29. 11. 2014 zasadal v Národnom tenisovom centre v Bratislave Kongres STZ (uznesenie), ktorý zhodnotil predchádzajúce štvorročné obdobie v slovenskom tenise a zvolil za prezidenta na nasledujúce štyri roky RNDr. Tibora Macka. Následne sa konalo i pravidelné celoslovenské zasadnutie Rady STZ (uznesenie), z ktorého aktuálne prinášame schválené zmeny športovo-technických predpisov.