• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • Tatra Banka
  • FORTUNA
  • MŠVVASR
  • J&T BANKA

STZ - Slovenský tenisový zväz

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ

 
news img

Zasadnutie Rady STZ

Dňa 28. 11. 2015  sa konalo pravidelné celoslovenské zasadnutie Rady STZ (uznesenie), z ktorého aktuálne prinášame schválené zmeny športovo-technických predpisov.

 
news img

Výročná správa Slovenského tenisového zväzu

Slovenský tenisový zväz vydal Výročnú správu STZ za rok 2014 v tlačenej verzii. Na 44 stranách správa sumarizuje rok 2014 v celej šírke činnosti. Okrem športovej časti obsahuje aj ekonomickú. Na stránke, v časti STZ ju ponúkame aj v elektronickej podobe.

 
news img

Kongres STZ a zasadnutie Rady STZ

Dňa 29. 11. 2014 zasadal v Národnom tenisovom centre v Bratislave Kongres STZ (uznesenie), ktorý zhodnotil predchádzajúce štvorročné obdobie v slovenskom tenise a zvolil za prezidenta na nasledujúce štyri roky RNDr. Tibora Macka. Následne sa konalo i pravidelné celoslovenské zasadnutie Rady STZ (uznesenie), z ktorého aktuálne prinášame schválené zmeny športovo-technických predpisov.