• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Súťaže

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže

 
« 12 »   1/2
news img

Kapitáni družstiev po novom

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

14. 02. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2017

Aktuálne informácie (rozpis, organizačné výbory, prihlášky, nominácie, výsledky...)

 

 

 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2017

UPOZORNENIE! Pokiaľ má klub pokuty (vrátane pokút za Detský DC a FC), je potrebné ich uhradiť najneskôr do 15. 2. 2017. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.

06. 02. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Dôležité termíny - Súťaže družstiev 2017

Upozorňujeme na dôležité termíny ohľadom domácej súťaže družstiev (prihlášky, hosťovanie, súpisky...)

16. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 7. 8. a MSR seniorov do 30. 8.) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

11. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

10. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2017

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Prihlášky do súťaže treba doručiť na predpísanom tlačive najneskôr do 15. 2. 2016 na adresu zdena.suhajova@stz.sk. Do tohto termínu je aj potrebné vyplatiť neuhradené pokuty.

10. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2017

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Prihlášky do súťaže treba doručiť na predpísanom tlačive najneskôr do 15. 2. 2016 na adresu zdena.suhajova@stz.sk. Do tohto termínu je aj potrebné vyplatiť neuhradené pokuty.

10. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

06. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2017

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2017 organizujú turnaje tried A, B, C a D a turnaje detí. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Všetky dôležité informácie (rozpis, prihlášky, akceptácie, výsledky, správy a vyhodnotenia) k domácim turnajom pre vekové kategórie deti, mladšie žiactvo, staršie žiactvo, dorast a dospelí  uverejňujeme v systéme eTenis. Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja, priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu.
Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
« 12 »   1/2