• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Západoslovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz

 
ZsTZ

Súťaž družstiev ZsTZ 2017

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev 15. 2. 2017, t.j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.

- právo štartu v súťažiach družstiev riadených ZsTZ v roku 2017

 
ZsTZ

Výzva na podávanie žiadostí o príspevok

Západoslovenský tenisový zväz vyhlasuje VÝZVU na podporu rozvoja tenisu detí a mládeže v rámci svojho regiónu. Žiadosti (projekty) o podporu, v zmysle podmienok výzvy, môžu kluby registrované v ZsTZ zasielať do 28. 2. 2017 výlučne emailom na adresu zapadotenis@stonline.sk .

 
ZsTZ

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 
Aktuálne: Zasadnutie Predsedníctva dňa 9. 12. 2016: zápis + prezenčná listina  

 
ZsTZ

Výsledky súťaže družstiev od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže a detí do 10 rokov.

 
ZsTZ

Sumár výsledkov MR od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.