• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií BSK pre rok 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií BSK pre rok 2019

 

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.5/2018“) zverejňuje 2 výzvy pre oblasť športu:

- VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK zabezpečovaných športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže, a

- VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území BSK  v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže.

Viac info na webe BSK: http://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-spravy-27-11-2018-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-bratislavskej-regionalnej-dotacnej-schemy-pre-oblast-sportu-pre-rok-2019.aspx

 

Vložené: 28. 11. 2018       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

 
BTZ

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie BTZ sa uskutočnilo  14. 3. 2018 (streda) o17,00 hod. v zasadacej sále NTC Príkopova 6, Bratislava. Do orgánov BTZ boli zvolení

- do funkcie predsedu BTZ Ing. Pavel Páva

- za členov Výkonného výboru BTZ:  E. Csarnakovics, R. Zrubáková, M. Popovič, B. Maťáťko, E. Siebenstich

- do Rady STZ: E. Csarnakovics, F. Hubek, M. Kolimárová, F. Horváth, L. Mečíř, R. Ledník, R. Mokráň, M. Ušiak

- za náhradníkov do Rady STZ: P. Grič, J. Hrabko, J. Šramka, J. Mikovíny