• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Prihlášky - súťaž družstiev 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Prihlášky - súťaž družstiev 2022

 
news img

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev je 31. 1. 2022, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.

Zoznam družstiev s právom štartu v súťažiach riadených STZ.

Extraliga, I. a II. liga
- tlačivo - prihláška do súťaže družstiev riadených STZ
- zasielajte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk


Do ostatných (regionálnych) súťaží družstiev
- tlačivo - prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev
- zasielajte na mailovú adresu príslušného regionálneho tenisového zväzu (kontakty).
- viac info o regionálnych súťažiach družstiev: BTZ    ZsTZ     SsTZ     VsTZ  
V zmysle čl. 9 Súťažného poriadku môžu v súťažiach ml. žiactva štartovať aj deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v kalendárnom roku, v ktorom končí príslušná sezóna (v sezóne 2022 deti ročníka 2012).

Pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.

 

Vložené: 28. 01. 2022       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

28. 01. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Termíny súťaží družstiev v sezóne 2022

V sezóne 2022 sú jednotlivé súťaže družstiev plánované v nasledovných termínoch:

27. 01. 2022
Družstvá Více zde