• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Prihlášky - súťaž družstiev 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Prihlášky - súťaž družstiev 2024

 
news img

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev je 29. 2. 2024, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.

Klub môže prihlásiť maximálne taký počet družstiev v jednej vekovej kategórii, aby splnil podmienku o minimálnom počte hráčov na súpiskách v zmysle čl. 85 SP, pričom v termíne prihlášky musia mať hráči klub platnú registráciu alebo schválené hosťovanie do klubu. S každým hráčom môže klub počítať iba v príslušnej vekovej kategórii a o jednu kategóriu vyššie.

 

Extraliga, I. a II. liga
zoznam družstiev s právom štartu 
- prihláška do extraligy/ligy
- prihlášky alebo informáciu o tom, že nevyužijete právo štartu, zašlite na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk

Regionálne súťaže družstiev
- prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev
- zasielajte na mailovú adresu príslušného regionálneho tenisového zväzu (kontakty).
- viac info o regionálnych súťažiach družstiev: BTZ    ZsTZ     SsTZ     VsTZ  

Aktuálna zmena v súťažiach DOSPELÝCH a SENIOROV: V zmysle čl. 91 SP môžu v súťažiach družstiev dospelých a seniorov v kategóriách 35+ a 45+ v stretnutí nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči alebo len jeden cudzí štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 RP (hráč, ktorý má v registračnom čísle CM alebo CZ) a maximálne jeden hosťujúci hráč. 
V súťažiach seniorov v kategóriách 55+ a 65+ môže v stretnutí nastúpiť maximálne jeden hosťujúci hráč alebo len jeden cudzí štátny príslušníšník. 
Počet hráčov podľa čl. 17 RP (cudzinci s dokladovaným trvalým pobytom, ktorí majú v registračnom čísle HM alebo HZ) je neobmedzený. 

termíny súťaží družstiev

Pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.

 

Vložené: 01. 03. 2024       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

04. 03. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2024

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.
Žreb sa uskutoční 12. 3. 2024 o 10.00 hod. na STZ.
Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

04. 03. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2024

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.
Žreb sa uskutoční 12. 3. 2024 na STZ. 
Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

04. 03. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre majstrovstvá SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou.

01. 03. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

12. 01. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Termíny súťaží družstiev v sezóne 2024

V sezóne 2024 sú jednotlivé súťaže družstiev plánované v nasledovných termínoch (zmena termínov vyhradená):

01. 12. 2023
Družstvá Více zde