• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

 
news img

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis, nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

Manuál - spracovanie zápisu zo súťaže družstiev  

UPOZORNENIE:
- Vo vyjadreniach sú obaja kapitáni povinní uviesť akými loptami sa hralo a či boli označené logom STZ.
- V extralige a I. a II.lige je potrebné uviesť aj čas ukončenia stretnutia.
- Vo všetkých súťažiach (okrem M SR a Detského DC a FC) je povinnou súčasťou zápisu aj spoločná fotografia oboch tímov (vrátane kapitánov) s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa stretnutie odohralo.

Postup vkladania fotografií do zápisu o stretnutí cez eTenis:
- uložte si fotografiu (do 5 MB) vo formáte .jpg do svojho počítača 
- v riadku „Foto domáci“ kliknite na „Prehľadávať...“ (viď obrázok nižšie) a vyberte konkrétnu fotografiu
- kliknite na "uložit" (dole vpravo)
- nezabudnite do vyjadrenia kapitánov (domáceho aj hosťujúceho) napísať menovitý zoznam hráčov na fotografii v poradí akom stoja. Ak sa postavia v poradí zľava od 1. nasadeného po 5., stačí napísať, že stoja v poradí nasadených hráčov na stretnutie.

Postup v prípade rozohraného prerušeného stretnutia:
1. zápasy, ktoré boli dokončené, treba riadne zapísať (viď manuál)
2. všetky nedokončené alebo nerozohrané zápasy treba zapísať do kolónky "Vyjadrenie vrchného rozhodcu", t. j. pozíciu hráčov v stretnutí (5, 4, 3, 2, 1), mená hráčov a stav, za ktorého bolo stretnutie prerušené
3. vo vyjadreniach kapitánov treba uviesť dohodnutý dátum a čas dohrávky stretnutia, ktorý musí byť v súlade s rozpisom príslušnej súťaže.
 

 

Vložené: 24. 04. 2020       Kategória: Družstvá
 
news img

Extraliga 2020

Aktuálne informácie: konečné výsledky...

12. 06. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 10. 8. 2020 a MSR seniorov do 20. 8. 2020) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

02. 03. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

06. 02. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

08. 12. 2019
Družstvá Více zde