• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2017

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Žreb Extraliga, I. a II. liga 2017

 
news img

Dňa 15. 3. 2017 prebehlo na STZ vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky: treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

 

Upozorňujeme účastníkov Extraligy a I., II. ligy na aktuálne zmeny:

1. Poplatky rozhodcom v Extralige hradí usporiadajúci klub.

2. Domáce družstvo musí mať k dispozícii dvorce, ktoré spĺňajú podmienky SP č. 22, 23 a taktiež sociálne zariadenie (šatňa, toaleta, sprcha) - čl. 78 SP. Za nesplnenie tejto povinnosti môže riadiaci orgán udeliť poriadkovú pokutu vo výške 150,- Eur. VV STZ udelil pre sezónu 2017 výnimku klubom Lieskovský TC, Tlmače a Čadca.

3. Kapitán družstva aj jeho náhradník musia mať platnú rozhodcovskú licenciu alebo minimálne platné oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána - viac informácií.

4. Poradie hráčov na súpiskách sa posudzuje v zmysle medzinárodného rebríčka ATP a WTA do 1 000. miesta (pôvodne do 500.)

5. Domáce družstvo je povinné cez systém eTenis do zápisu vložiť aj SPOLOČNÚ fotografiu oboch tímov (vrátane kapitánov) z nástupu družstiev s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa stretnutie odohralo ako aj menovité poradie hráčov na fotografii. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok udelenie sankcií v zmysle SP (skrečovanie hráča, resp. kontumačná prehra oboch družstiev). Kapitán hostí v I. a II. lige svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. doplní správnosť uvedených údajov.

 

Vložené: 15. 03. 2017       Kategória: Družstvá
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2017

Aktuálne informácie (rozpis súťaže, žreb, výsledky...)

05. 09. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

10. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

06. 01. 2017
Družstvá Více zde