• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Seminár trénerov A, B, C - november 2019

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Seminár trénerov A, B, C - november 2019

 
news img

Vážení tréneri,  Slovenský tenisový zväz Vás pozýva na seminár pod vedením pána Richarda Schönborna*. Téma seminára "Dnešný tenis" - nový pohľad na tenis a metodiku v porovnaní s tréningom spred 10 až 20 rokov. Nová metodika, iná technika a taktika (zapojenie fyziológie mozgovej činnosti a prirodzene zdedených ľudských pohybov do učebného procesu). Seminár sa uskutoční dňa 16. novembra 2019 (sobota) v Bratislave v priestoroch Národného tenisového centra, Príkopova 6. Predpokladaná doba prezentácie o 9:00 hod., začiatok seminára o 9:30 hod.

Prihlásiť na seminár sa môžete cez prihlasovací formulár

Poplatok za seminár trénerov je 30 EUR pre trénerov s platnou licenciou STZ, alebo trénerov, ktorým platnosť licencie skončila v roku 2019. Pre trénerov s neplatnou licenciou je poplatok 40 EUR. Poplatok zahŕňa obed a občerstvenie.

Prihlášku na seminár záväzne potvrdíte úhradou poplatku na účet STZ SK50 1100 0000 0026 2973 0229, VS 107, do správy pre prijímateľa treba uviesť priezvisko a meno účastníka. Termín úhrady je najneskôr do 10. 11. 2019. Po uvedenom termíne nebudú neuhradené prihlášky akceptované. Upozorňujeme, že úhrada poplatku v hotovosti priamo na mieste seminára nebude možná.

* Richard Schönborn bol 26 rokov hlavným trénerom Nemeckého tenisového zväzu a trénerom Daviscupového družstva. Je dlhoročným lektorom ITF a takisto bol zodpovedný za vzdelávanie trénerov s najvyššou licenciou v Nemecku. Je autorom mnohých kníh, odborných a vedeckých článkov venujúcich sa problematike tenisového tréningu.

V prípade neúčasti sa uhradený poplatok nevracia, 50 % je možné presunúť na iný seminár trénerov, 50 % je storno poplatok.

Informácie: juraj.nemcek@stz.sk, mobil: 0905 222 870

Zoznam prihlásených

Slovenský tenisový zväz si vyhradzuje právo na zmenu.

 

Vložené: 17. 10. 2019       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

PTR na Slovensku

V dňoch 5. - 7. 11. 2019 sa v Bratislave uskutoční 20. medzinárodný certifikačný workshop tenisových trénerov - viac informácií.
Upozorňujeme, že toto podujatie NEORGANIZUJE Slovenský tenisový zväz, preto v prípade záujmu kontaktujte:

Dr. Peter Čáp,  PTR Slovakia Director
0915-206299, pcap@stonline.sk

 
news img

Tenisové rozcvičenie

Dávame do pozornosti súbor videí ako inšpiráciu nie len pre trénerov tenisu - TENISOVÉ ROZCVIČENIE 
 

 
news img

Aktuálny zoznam trénerov

Register TRÉNEROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ (v registri sa zobrazujú iba tréneri s platnou licenciou)

Trénerské licencie vydáva STZ na základe písomnej žiadosti o licenciu - viac informácií 

 
news img

Trénerský seminár 2018 v NTC

V dňoch 17.- 18. 11. 2018 sa v NTC v Bratislave konal medzinárodný seminár trénerov, z ktorého prinášame prezentácie lektorov ITF Hrvoje Zmajic a Bernard Pestre, ako aj videá, praktické ukážky z prezentácie kondičného trénera Rudolfa Pátka.

 
news img

AKTUÁLNE - Informácie pre trénerov a rozhodcov k zákonu o športe.

1/ Súhrn informácií platných po novelizácii od 1.1.2017 = Aktualizované znenie po zverejnení usmernenia MŠ dňa 20. 2. 2017 a informácií od Ministerstva školstva zo dňa 2. 3. 2016:  Podnikanie športových odborníkov v zmysle novelizácie Zákona o športe