• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Tréningové zaťaženie v jednotlivých vekových skupinách (z materiálov ITF)

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Tréningové zaťaženie v jednotlivých vekových skupinách (z materiálov ITF)

 

Tenis je individuálny šport, ktorý je v súčasnosti veľmi rozšírený a prežíva obdobie obrovského rozvoja. Dosiahnuť majstrovskú úroveň je veľmi náročné, trvá okolo 10 rokov, experti uvádzajú rozsah cca 10.000 hodín.

 

Základom hráčskeho rozvoja je plán, jeho cieľom je:
- získanie zručností nevyhnutných pre tenisový šport
-
v príprave a v súťažiach rešpektovať fyziologické a psychologické princípy
-
získať mladú generáciu, aby tenisový šport hrali radi, mali lásku k športu

Vysokú úroveň dosahujú ženy už  vo veku 16 – 19 rokov, u mužov vo veku 18 – 21, vrcholnú úroveň dosahujú približne o 2 roky neskôr

Pri plánovaní tréningového procesu a súťaží treba rešpektovať vek a vyspelosť, zrelosť organizmu.

V nasledujúcom prehľade uvádzame odporúčané zaťaženie za 1 týždeň v hodinách podľa expertov ITF:

Vek             Tenisová príprava            Fyzická príprava                      Spolu

6 – 8           1,5  hod                                     2,5 hod                             4 hod

9 – 10         4,5  hod                                      4,5 hod                             9 hod

11 – 12       6  hod                                         5  hod                                11 hod

13 – 15       12 hod                                        8  hod                                20 hod

16 – 18       15 – 20  hod                              8  hod                                23 – 28 hod

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame odporúčaný vek pre získavanie jednotlivých schopností:

Koordinácia                                                                      4 – 11/13

Tenisová technika                                                           6 – 12/13

Reakcia a frekvenčná rýchlosť                                      8 – 14/15

Sila a energia                                                                  13/14

Aerobná/ anaerobná vytrvalosť                                     13/14


Pri plánovaní  hráčskeho rozvoja musíme vychádzať z plánu periodizácie, ktorý sleduje najmä dosiahnutie rovnováhy objemu a intenzity zaťaženia s objemom a intenzitou zotavenia, regenerácie.

Jej význam sa prejavuje:

1/Pomáha vyhýbať sa starým, neaktuálnym spôsobom trénovania, redukovať nudu pri trénovaní
2/Redukuje riziko fyzického a psychického opotrebovania/vyhorenia/ a pretrénovania
3/Zvyšuje motiváciu každého jednotlivca
4/Pôsobí na znižovanie možností zranenia
5/Jej dodržaním môžeme dosiahnuť vyvrcholenie formy na najdôležitejších podujatiach – tenisti majú veľa turnajov a súťaží, nabitý program, forma by mala vyvrcholiť na tých najdôležitejších
6/Zabezpečuje individuálny program pre každého jednotlivca

Dôležitá je kontrola objemu, intenzity a frekvencie tréningu. Častý extrém – príliš vysoké objemy, nezodpovedajúce veku a zrelosti organizmu môžu viesť k preťaženie a pretrénovaniu.

Odporúčané počty turnajových zápasov za rok

Tu treba brať do úvahy nasledovné skutočnosti:
- vek tenistu
-  fyzická, psychická a mentálna vyspelosť
-
miesta turnajov v súvislosti s nárokmi na cestovanie, prekonávanie veľkých vzdialeností, zmeny klimatických podmienok a časových pásiem
- povrchy dvorcov, na ktorých sa turnaje uskutočňujú
- u
rčenie prioritných akcií, na ktorých má vyvrcholiť forma

Dôležité je z hľadiska hrania turnajov tesne za sebou dodržiavať nasledovné pravidlá:
štartovať na maximálne troch po sebe idúcich turnajov;
- na štyroch po sebe idúcich turnajoch iba vo výnimočných prípadoch, na piatich v žiadnom prípade

Ak toto pravidlo hráči porušujú, vystavujú sa riziku zranenia, pretrénovania, strate motivácie, poklesu výkonnosti, psychickému a fyzickému opotrebovaniu.

 

Odporúčané počty turnajových zápasov za rok /ITF/

Vek                 Dvojhra                  Štvorhra

9 – 10             15                           30

11 – 12           50                           30

13 – 15           70                           35

16 – 18           80 – 100                40 – 50

 

Aj z hľadiska tréningových zápasov sa odporúča, aby bol pomer vyhratých zápasov ku prehratým 2 : 1 alebo 3 : 1. V prípade opačného pomeru /v prípadoch, ak sa hrá proti lepším  hráčom/ to nemá dobrý vplyv na psychiku hráča jeho sebavedomie ako aj herný prejav. Aj z hľadiska taktiky je vhodné trénovať a hrať tréningové zápasy s hráčmi rôznej výkonnosti, teda nie iba s lepšími.

Taktický tréning – ako odporúčaný vek sa uvádza 12 – 16. rok. Vtedy sa formuje individuálny herný štýl každého hráča, ktorý mu bude vyhovovať ako individualite.

 

Z materiálov ITF spracoval L.Macko, metodik STZ

 

 

 

Vložené: 02. 11. 2014       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

Seminár trénerov A, B, C - november 2019

Vážení tréneri,  Slovenský tenisový zväz Vás pozýva na seminár pod vedením pána Richarda Schönborna*. Téma seminára "Dnešný tenis" - nový pohľad na tenis a metodiku v porovnaní s tréningom spred 10 až 20 rokov. Nová metodika, iná technika a taktika (zapojenie fyziológie mozgovej činnosti a prirodzene zdedených ľudských pohybov do učebného procesu). Seminár sa uskutoční dňa 16. novembra 2019 (sobota) v Bratislave v priestoroch Národného tenisového centra, Príkopova 6. Predpokladaná doba prezentácie o 9:00 hod., začiatok seminára o 9:30 hod.

 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

PTR na Slovensku

V dňoch 5. - 7. 11. 2019 sa v Bratislave uskutoční 20. medzinárodný certifikačný workshop tenisových trénerov - viac informácií.
Upozorňujeme, že toto podujatie NEORGANIZUJE Slovenský tenisový zväz, preto v prípade záujmu kontaktujte:

Dr. Peter Čáp,  PTR Slovakia Director
0915-206299, pcap@stonline.sk

 
news img

Tenisové rozcvičenie

Dávame do pozornosti súbor videí ako inšpiráciu nie len pre trénerov tenisu - TENISOVÉ ROZCVIČENIE 
 

 
news img

Aktuálny zoznam trénerov

Register TRÉNEROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ (v registri sa zobrazujú iba tréneri s platnou licenciou)

Trénerské licencie vydáva STZ na základe písomnej žiadosti o licenciu - viac informácií 

 
news img

Trénerský seminár 2018 v NTC

V dňoch 17.- 18. 11. 2018 sa v NTC v Bratislave konal medzinárodný seminár trénerov, z ktorého prinášame prezentácie lektorov ITF Hrvoje Zmajic a Bernard Pestre, ako aj videá, praktické ukážky z prezentácie kondičného trénera Rudolfa Pátka.