• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Význam úlohy kapitána v juniorských tímových súťažiach

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Význam úlohy kapitána v juniorských tímových súťažiach

 

Za účelom získania maxima pre svoj tím, by mal kapitán brať do úvahy viaceré dôležité pokyny.

Je všeobecne známe, že v juniorských tímových súťažiach má kapitán významnú úlohu jednak pre úspech tímu ako aj pre vývoj každého člena (hráča) juniorského tímu.

Juniorské tímové súťaže sú jedinečnou príležitosťou koučovať hráčov zblízka počas zápasov. Prítomnosť kapitána tímu na dvorci počas zápasu ako aj mimo dvorca počas celej tímovej súťaže je celkom jedinečná v tenise. Za účelom  dobrého pôsobenia ku svojim hráčom ako i získania maxima pre svoj tím kapitán by mal brať do úvahy nasledovné pokyny:

1.Počúvať a pokúšať sa rozumieť (chápať) každého člena tímu, usmerňovať a koučovať ich primerane, adekvátne.

2.Uvedomovať si, že juniori sú vystavení zvýšenému tlaku, zodpovednosťou vyplývajúcej z reprezentácie klubu, regiónu, krajiny.

3.Brať na vedomie hráčove rodinné zázemie ako aj klubové tréningové prostredie.

4.Metódy komunikácie a štýlu koučovania je nutné prispôsobiť k rôznym typom hráčov a situácií. Najlepší kapitáni sú tí, ktorí koučujú každého člena tímu s individuálnym štýlom koučovania.

5.Povinnosťou kapitána je rozhodnúť, niekedy aj po konzultácii s koučami hráčov, čo by mali hráči každý deň trénovať a plánovať tréning tak, aby bol tím pripravený na deň súťaže.

6.Kapitán bude tiež určovať primeraný čas na komunikáciu s kolektívom (tímom) s cieľom plnenia individuálnych alebo tímových úloh.

7.Tréning v rámci prípravy pre juniorské tímové súťaže by mal dopĺňať individuálny tréningový program juniorov. Musí byť zachovaná rovnováha medzi tímovými a individuálnymi cieľmi hráčov.

8.Ak sa člen juniorského tímu zúčastňuje  súťaží, mal by ich plán kapitán konzultovať s privátnymi koučami vzhľadom na plány tréningových jednotiek. A tiež by mal spolupracovať s privátnymi koučami počas tréningového procesu.

9.V tímovom prostredí by mal každý junior dostávať konkrétne úlohy na dvorci i mimo neho.

10.Špecifické taktické plány by mali potom byť vypracované pre každý zápas, dobrí kapitáni sú dôkladní v analýzach ich herných plánov ako aj analýzach hry ich eventuálnych súperov.

Hlavné charakteristiky dobrého kapitána/na dvorci i mimo neho/ sú najmä:

1.Uznávať a oceňovať hráčky a hráčov za ich úsilie a denný tréningový proces na dvorcoch.

2.Pokojné, rozvážne, kontrolované a zásadové správanie sa je základom pre dobrú komunikáciu.

3.Prezentovať primeranú reč tela, ktorá zvyšuje kapitánovo posolstvo a je prispôsobené každému jednotlivcovi.

4.Sledovať detaily, prácu kouča vykonávať smerom k špecifickým potrebám hráča a súťaže.

5.Organizovať mimodvorcové aktivity pre juniorov za účelom zábavy a relaxu.

6.Rozhodnúť, kto bude hrať dvojhru alebo štvorhru a usmerňovať hráčov v prípadoch sklamania.

7.Vybrať tímovú súťaž nielen na základe profesionálnych schopností, ale tiež na základe schopností súťažiť a podporiť tímového ducha.

8.Riadiť každú situáciu súvisiacu s rodičmi, organizátormi, funkcionármi, novinármi a sponzormi.

9.Sledovať výsledky hráčov v turnajoch pred tímovými súťažami a blahoželať, povzbudzovať  hráčov (emailom, telefonicky,...) za dobrý výkon, resp.výsledok.

 

Z materiálov ITF preložil a upravil L.Macko, metodik STZ

 

Vložené: 07. 05. 2015       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

Seminár trénerov A, B, C - november 2019

Vážení tréneri,  Slovenský tenisový zväz Vás pozýva na seminár pod vedením pána Richarda Schönborna*. Téma seminára "Dnešný tenis" - nový pohľad na tenis a metodiku v porovnaní s tréningom spred 10 až 20 rokov. Nová metodika, iná technika a taktika (zapojenie fyziológie mozgovej činnosti a prirodzene zdedených ľudských pohybov do učebného procesu). Seminár sa uskutoční dňa 16. novembra 2019 (sobota) v Bratislave v priestoroch Národného tenisového centra, Príkopova 6. Predpokladaná doba prezentácie o 9:00 hod., začiatok seminára o 9:30 hod.

 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

PTR na Slovensku

V dňoch 5. - 7. 11. 2019 sa v Bratislave uskutoční 20. medzinárodný certifikačný workshop tenisových trénerov - viac informácií.
Upozorňujeme, že toto podujatie NEORGANIZUJE Slovenský tenisový zväz, preto v prípade záujmu kontaktujte:

Dr. Peter Čáp,  PTR Slovakia Director
0915-206299, pcap@stonline.sk

 
news img

Tenisové rozcvičenie

Dávame do pozornosti súbor videí ako inšpiráciu nie len pre trénerov tenisu - TENISOVÉ ROZCVIČENIE 
 

 
news img

Aktuálny zoznam trénerov

Register TRÉNEROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ (v registri sa zobrazujú iba tréneri s platnou licenciou)

Trénerské licencie vydáva STZ na základe písomnej žiadosti o licenciu - viac informácií 

 
news img

Trénerský seminár 2018 v NTC

V dňoch 17.- 18. 11. 2018 sa v NTC v Bratislave konal medzinárodný seminár trénerov, z ktorého prinášame prezentácie lektorov ITF Hrvoje Zmajic a Bernard Pestre, ako aj videá, praktické ukážky z prezentácie kondičného trénera Rudolfa Pátka.