• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Webinár tenisových trénerov 2021

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Webinár tenisových trénerov 2021

 
news img

Tohtoročný seminár tenisových trénerov sa opäť, vzhľadom na termín konania a momentálnu neznalosť podmienok organizovania hromadných podujatí v danom termíne, uskutoční formou webináru a to 16.10.2021 v čase 9:00 - 12:00 hod.

Zoznam prihlásených uchádzačov

Prihlásiť na seminár sa môžete cez prihlasovací formulár

Poplatok za seminár trénerov je 10 EUR.

Prihlášku na seminár záväzne potvrdíte úhradou poplatku na účet STZ SK50 1100 0000 0026 2973 0229, VS 112, do správy pre prijímateľa treba uviesť webinár a Vaše priezvisko a meno. Termín úhrady je najneskôr do 8.10.2021. Po uvedenom termíne nebudú neuhradené prihlášky akceptované. 

Pri prihlasovaní na webinár prosím uveďte správnu mailovú adresu, na ktorú Vám príde link, aby ste sa mohli pripojiť. Po danom termíne sa už nebude možné prihlásiť a žiadať o obnovu licencie na základe absolvovania semináru/webináru.  Absolvovaním webináru je splnená požiadavka pre obnovu licencie, o ktorú je potrebné potom požiadať vyplnením tlačiva a úhradou príslušného poplatku.

Hosťami tohtoročného webináru budú:

Športová psychologička - Mgr. Pačesová Petra, PhD.  – Psychologická príprava mladého tenistu

Bývalý DC reprezentant a kapitán – Dominik Hrbatý – Prechod z juniorskej do seniorskej kategórie + praktické ukážky

Webinár bude nahrávaný s časovým predstihom. Pokiaľ to pracovné vyťaženie našich hostí dovolí, STZ zabezpečí ich aktívnu účasť sekciou „otázky a odpovede“.

V prípade neúčasti sa uhradený poplatok nevracia.

Informácie: juraj.nemcek@stz.sk, mobil: 0905 222 870

 

Slovenský tenisový zväz si vyhradzuje právo na zmenu.

 

Vložené: 21. 09. 2021       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

Databáza licenčných trénerov

licencia A  licencia B  licencia C

Slovenský tenisový zväz, v snahe poskytnúť komplexnejšie informácie o tenisových tréneroch registrovaných v STZ, vypracoval zoznam, v ktorom sú zaradení tréneri s platnou licenciou. Údaje pravidelne aktualizujeme. Tréneri, ktorí sa v zozname nenachádzajú, budú doplnení po vyplnení dotazníka, o ktorý je možné požiadať na adrese ​juraj.nemcek@stz.sk (metodik STZ).
 

 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Medzinárodný workshop PTR na Slovensku - november 2021

V dňoch 2. - 4.11. 2021 sa v Maduniciach uskutoční medzinárodný certifikovaný workshop tenisových trénerov 10 and Under Certification Workshop. Určený bude najmä pre trénerov, ktorí pracujú s prípravkou a deťmi do 10 rokov.
Bližšie informácie o workshope nájdete tu.

 
news img

Vzdelávací systém STZ získal od ITF striebornú úroveň (Silver Level)

S potešením Vám chceme oznámiť, že po viac ako ročnom úsilí, úpravách, konzultáciách, ako aj po osobnej návšteve pána Vitora Cabrala, ktorý je zodpovedný za oblasť vzdelávania pre Európu pri ITF, nám bol náš vzdelávací systém STZ uznaný Medzinárodnou tenisovou federáciou. Získali sme tzv. „Silver level recognition“.

Z listu od p. Luca Santilli vyberáme: „S radosťou Vám oznamujem, že vzhľadom na kritériá stanovené Trénerskou komisiou ITF, ktoré boli splnené a po dôkladnom posúdení všetkých požadovaných dokumentov vzťahujúcich sa k trénerskému vzdelávaciemu systému, ITF hodnotí Váš vzdelávací systém striebornou úrovňou (Silver level)“.

 
news img

Pohybové hry detí do 10 rokov - nová publikácia STZ

Dovoľujeme si Vás upozorniť na novú publikáciu STZ "Pohybové hry v športovej príprave detí do 10 rokov v tenise". V tejto metodickej príručke nájdete informácie o športovej príprave detí do 10 rokov v tenise a 30 pohybových hier rozdelených podľa zamerania na pohybové schopnosti, pohybové zručnosti a intelektuálne schopnosti. Cena je 7 eur pre trénerov s platnou licenciou STZ a 10 eur pre ostatných. 

Publikáciu je možné zakúpiť iba osobne na športovo-technickom úseku STZ, 8. poschodie Národného tenisového centra.

 
news img

Vzdelávanie trénerov II

Vážení tréneri a rodičia, medzinárodná tenisová federácia sprístupnila ďalšiu možnosť vzdelávania a to cez ITF Academy, kde opäť nájdete množstvo zaujímavého obsahu a pre trénerov aj možnosť online vzdelávania v rôznych kurzoch. Prikladáme aj krátky návod ako sa prihlásiť. Veríme, že ponúknutú príležitosť využijú mnohí z vás.