• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Najčastejšie otázky (FAQ) k zmluvám o finančnom príspevku

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Najčastejšie otázky (FAQ) k zmluvám o finančnom príspevku

 

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na obdobie 1. 11. 2016 - 31. 10. 2017.
 

1) Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) k Zmluvám o finančnom príspevku pre kluby (aktualizované 4. 10. 2017) 

2) Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) k Zmluvám o finančnom príspevku pre jednotlivcov (aktualizované 24. 2. 2017) 

3) Formulár a vzor vyúčtovania (aktualizované 6. 11. 2017). 

4) Usmernenie pre tenisové kluby pre použitie a vyúčtovanie finančného príspevku za obdobie 11-12/2016

5) Usmernenie pre tenisové kluby pre použitie a vyúčtovanie finančného príspevku za obdobie 01-10/2017

 

Vložené: 04. 10. 2017       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov 2018

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2018 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcej sezóne 2017. Kritériá sú uvedené v tomto predpise : Kritériá na zaradenie športovcov do systému vrcholového tenisu a talentovanej mládeže

 
news img

Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2018

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2017 schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2018.  Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou.

 
news img

Financovanie TK na obdobie 01-10/2017 a tenisovú sezónu 2018

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2017 upravil Zásady výpočtu príspevku pre tenisové kluby na obdobie 01-10/2017 a schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2018. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou.

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2016 

- za obdobie rokov 2004 - 2016

 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2016   

- za obdobie rokov 2000 - 2016   

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov 2017

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže a schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2017 (ďalej len „Predpis“). Jedným z cieľov reformy podpory jednotlivcov je zabezpečenie kvalitnejšej prípravy pre najlepších jednotlivcov.