• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Najčastejšie otázky (FAQ) k zmluvám o finančnom príspevku

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Najčastejšie otázky (FAQ) k zmluvám o finančnom príspevku

 

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov.
 

1) Usmernenie a otázky k zmluvám o finančnom príspevku pre TK - použitie a vyúčtovanie (aktualizované 16. 1. 2018)

2) Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) k Zmluvám o finančnom príspevku pre kluby (aktualizované 4. 10. 2017) 

3) Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) k Zmluvám o finančnom príspevku pre jednotlivcov (aktualizované 24. 2. 2017) 

4) Formulár a vzor vyúčtovania (aktualizované 6. 11. 2017). 

5) Usmernenie pre tenisové kluby pre použitie a vyúčtovanie finančného príspevku za obdobie 11-12/2016

6) Usmernenie pre tenisové kluby pre použitie a vyúčtovanie finančného príspevku za obdobie 01-10/2017

 

Vložené: 15. 01. 2018       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora TK – konečné rozdelenie fin. prostriedkov na sezónu 2018

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2018, spracovaný po prerokovaní došlých pripomienok a na základe schválemého Dodatku k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK, ktorý schválil s okamžitou platnosťou VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2018.

 
news img

Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2018

Prinášame aktuálny Výpočet príspevku za kvalitu na sezónu 2018, spracovaný po prerokovaní došlých pripomienok a na základe schválemého Dodatku k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK, ktorý schválil s okamžitou platnosťou VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017.

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2017 schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2018.  Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou.

 
news img

Financovanie TK na obdobie 01-10/2017 a tenisovú sezónu 2018

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017 schválil s okamžitou účinnosťou, na základe prerokovania pripomienok k predbežnému rozdeleniu finančných prostriedkov, Dodatok k zásadám financovania a výpočtu príspevku TK.  
VV STZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2017 upravil Zásady výpočtu príspevku pre tenisové kluby na obdobie 01-10/2017 a schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2018. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov 2018

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2018 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcej sezóne 2017. Kritériá sú uvedené v tomto predpise : Kritériá na zaradenie športovcov do systému vrcholového tenisu a talentovanej mládeže

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2016 

- za obdobie rokov 2004 - 2016

 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2016   

- za obdobie rokov 2000 - 2016