• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Najčastejšie otázky (FAQ) k zmluvám o finančnom príspevku

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Najčastejšie otázky (FAQ) k zmluvám o finančnom príspevku

 

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na obdobie 1.11.2016-31.10.2017.
 

1) Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) k Zmluvám o finančnom príspevku pre kluby (aktualizované 24.2.2017) 

2) Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) k Zmluvám o finančnom príspevku pre jednotlivcov (aktualizované 24.2.2017) 

3) Formulár a vzor vyúčtovania

4) Usmernenie pre tenisové kluby pre použitie a vyúčtovanie finančného príspevku za obdobie 11-12/2016

5) Usmernenie pre tenisové kluby pre použitie a vyúčtovanie finančného príspevku za obdobie 01-10/2017

 

Vložené: 24. 02. 2017       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže a schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2017 (ďalej len „Predpis“). Jedným z cieľov reformy podpory jednotlivcov je zabezpečenie kvalitnejšej prípravy pre najlepších jednotlivcov.

 
news img

Podpora tenisových KLUBOV - rozdelenie finančných príspevkov

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže. Schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2017 (ďalej len „Predpis“). Jedným z cieľov reformy podpory klubov je motivovať kluby pre prácu s mládežou.

 
news img

Podpora klubov a hráčov v roku 2017

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže. Schválil nasledovné kritériá, smernice a zásady financovania:

Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2017

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2015 

- za obdobie rokov 2004 - 2015

 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2015   

za rok 2014
- za rok 2013  
- za rok 2012    
- za rok 2011