• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Úhrada príspevku tenisovým klubom na základe zmlúv na rok 2020

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Úhrada príspevku tenisovým klubom na základe zmlúv na rok 2020

 

Oznamujeme klubom, že v prípade, ak nedôjde ku kráteniu výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2020 zo strany MŠVVaŠ, STZ dodrží všetky svoje finančné záväzky voči klubom na rok 2020 zo Zmlúv o finančnom príspevku na šport mládeže.

Úhrada časti príspevku klubom, splatnej do 30.4.2020, bude klubom poukázaná najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia finančných prostriedkov od MŠVVaŠ (zmluvný termín poukázania 2.časti príspevku zo strany MŠVVaŠ je do 30.4.2020).

Podmienkou úhrady príspevku klubom je predloženie kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov za predchádzajúce obdobie v zmysle platných Usmernení na rok 2020.

STZ bude v prípade nepriaznivého vývoja situácie s možným začiatkom tréningového procesu a systému súťaží vopred informovať kluby o zmenách v systéme podpory. Tak ako je uvedené v Zmluve o finančnom príspevku na rok 2020, STZ môže zredukovať finančný príspevok v prípade, že príde k zásadnej zmene v systéme fungovania prípravy talentovanej mládeže, resp. k zmene v systéme alebo výške prideľovania finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR pre STZ. K dnešnému dňu nemáme žiadne informácie, že by k takémuto kráteniu malo dôjsť.

 

Vložené: 16. 04. 2020       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2019  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2020

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2020.

 
news img

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

 
news img

Vyhodnotenie systému podpory klubov a hráčov od roku 2017

Prinášame prezentáciu k Vyhodnoteniu systému podpory klubov a hráčov od r.2017, predstavenú na Konferencii tenisových klubov dňa 13.11.2019 v Bratislave.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2020 - predbežné rozdelenie

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne v termíne do 18.11.2019.