• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Udeľovanie výnimiek z karantény

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis » Udeľovanie výnimiek z karantény

 
news img

Všetci reprezentanti bez ohľadu na vek (ktorí nie sú plne očkovaní), vrátane trénerov s platnou licenciou STZ (ktorí nie sú plne očkovaní), musia požiadať o výnimku z karantény a vstupovať na územie SR s negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID–19, nie starším ako 72 hodín. Antigénový test sa pri prechode hranicou SR neakceptuje!

 

Hráč a tréner sú povinní zaslať výsledok negatívneho PCR testu na mejlovú adresu: vynimky@stz.sk a až po jeho doručení bude dekrét s vynímkou odoslaný žiadateľovi.
Toto opatrenie vychádza z usmernenia MŠVVaŠ SR.

Bližšie informácie na stránke MŠVVaŠ SR.

O výnimku, ktorú udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže požiadať iba hráč so štatútom reprezentanta a tenisový tréner s platnou trénerskou licenciou STZ (pokiaľ na turnaji sprevádza výlučne slovenských reprezentantov; tréner nemôže požiadať o výnimku, pokiaľ nesprevádza reprezentanta SR).
Minimálne 72 hodín pred príchodom na Slovensko je potrebné poslať žiadosť mailom na adresu: vynimky@stz.sk, kde musí byť uvedené:
- meno a priezvisko hráča, dátum narodenia
- z akého turnaja hráč pricestuje
- kedy hráč pricestuje (je možné uviesť rozpätie návratu 4-5 dní)
- meno trénera a jeho dátum narodenia, ktorý sa vracia domov s hráčom (tréner musí mať platnú licenciu STZ)

Držitelia dekrétu MŠVVaŠ SR sú povinní pri vstupe na územie SR:
- registrovať sa na portáli: https://korona.gov.sk/ehranica-test-v2/
- preukázať sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín

 

 

Vložené: 05. 01. 2022       Kategória: Reprezentácia a vrcholový tenis
 
news img

Zloženie mládežníckej reprezentácie, vrcholových a talent. športovcov na rok 2022

Mládežnícka reprezentácia na rok 2022 (príloha)
Zoznam vrcholových športovcov na rok 2022 (príloha)
Zoznam talentovaných športovcov na rok 2022 (príloha)

 
news img

Individuálna zväzová podpora vybraných hráčov v r. 2022

Výkonný výbor STZ dňa 19.11. 2021 na základe návrhu Trénerskej rady STZ schválil nad rámec finančnej podpory jednotlivcov na sezónu 2021 / 2022 individuálnu zväzovú podporu vybraných hráčov v celkovom objeme 239.000 EUR.

 
news img

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

 
news img

Doplnenie k pravidlám Tennis Europe do 14 a 16 rokov k 31.8. 2020

Pre hráčov do 14 a 16 rokov, ktorí sa zúčastňujú turnajov Tennis Europe dávame do pozornosti doplnok k pravidlám tenisu Tennis Europe, ktorý sa týka zmien pri štarte na turnajoch od 31.augusta 2020 v súvislosti s pandémiou COVID - 19 (príloha).

 
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

 
news img

Testovanie pohybových schopností v tenise

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže: