• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Udeľovanie výnimiek z karantény

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis » Udeľovanie výnimiek z karantény

 
news img

AKTUALIZOVANÉ 19. 7. 2021 - POZOR, športovci do 18 rokov nemusia žiadať o výnimky z karantény (platí do 9.8. 2021)
Všetci reprezentanti, vrátane trénerov, musia vstupovať na územie SR s negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID–19, nie starším ako 72 hodín. Antigénový test sa pri prechode hranicou SR neakceptuje!

Od 9. 7. 2021 sa ruší farebné rozdelenie cestovného semaforu a platí, že karanténa sa nebude vzťahovať na plne zaočkované osoby z pohľadu vyhlášky ÚVZ SR č. 226, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. 

Bližšie informácie na stránke MŠVVaŠ SR
 


O výnimku, ktorú udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže požiadať iba hráč so štatútom reprezentanta a tenisový tréner s platonou trénerskou licenciou STZ (pokiaľ na turnaji sprevádza výlučne slovenských reprezentantov). Minimálne 72 hodín pred príchodom na Slovensko, je potrebné poslať žiadosť mejlom na adresu: vynimky@stz.sk, kde musí byť uvedené:
- meno a priezvisko hráča, dátum narodenia
- z akého turnaja hráč pricestuje
- kedy hráč pricestuje (je možné uviesť rozpätie návratu 4-5 dní)
- meno trénera a jeho dátum narodenia, ktorý sa vracia domov s hráčom (tréner musí mať platnú licenciu STZ)

STZ na základe tejto informácie požiada Ministerstvo školstva o vystavenie dekrétu na výnimku, ktorý keď dostane, obratom každému reprezentantovi zašle.

Držitelia dekrétu MŠVVaŠ SR sú povinní pri vstupe na územie SR:
- registrovať sa na portáli: https://korona.gov.sk/ehranica-test-v2/
- preukázať sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín.

 

 

Vložené: 20. 07. 2021       Kategória: Reprezentácia a vrcholový tenis
 
news img

Kritériá a nominácie na letné ME družstiev v roku 2021

Kritériá na nominácie na letné ME družstiev a jednotlivcov.
Nominácie na letné ME družstiev a jednotlivcov.
 

 
news img

Individuálna zväzová podpora vybraných hráčov

Výkonný výbor STZ dňa 30.11.2020 na základe návrhu Trénerskej rady STZ schválil nad rámec finančnej podpory jednotlivcov na sezónu 2020 / 2021 individuálnu zväzovú podporu vybraných hráčov v celkovom objeme 125.000 EUR.

 
news img

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

 
news img

Zloženie reprezentácie, vrcholových a talent.športovcov v r.2021

Reprezentácia dospelých  (príloha) a reprezentácia do 23 rokov (príloha) na rok 2021
Reprezentácia mládeže na rok 2021 (príloha)
Zoznam vrcholových športovcov na rok 2021 (príloha)
Zoznam talentovaných športovcov na rok 2021 (príloha)

 
news img

Doplnenie k pravidlám Tennis Europe do 14 a 16 rokov k 31.8. 2020

Pre hráčov do 14 a 16 rokov, ktorí sa zúčastňujú turnajov Tennis Europe dávame do pozornosti doplnok k pravidlám tenisu Tennis Europe, ktorý sa týka zmien pri štarte na turnajoch od 31.augusta 2020 v súvislosti s pandémiou COVID - 19 (príloha).

 
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.