• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

M SR družstiev SENIOROV 2017

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Seniorský tenis » M SR družstiev SENIOROV 2017

 

Aktuálne informácie (rozpis súťaže, súpisky, žreb, výsledky...):

Víťazné družstvá

seniori 35+ ŠK Slávia Filozof Bratislava
seniori 45+ TK Slávia STU Bratislava
seniori 55+ TK Pro Set Bratislava
seniori 65+ TK Kúpele Piešťany

rozpis MSR družstiev seniorov     

nominované družstvá   

Udelené a neuhradené pokuty v súťaži družstiev

ŽREBOVANIE súťaže družstiev 35+ a 45+ sa uskutoční v mieste konania po prezentácii družstiev.

  termín usporiadateľ žreb výsledky súpisky
Seniori 35+ 8. - 10. 9. 2017 TK Kúpele Piešťany žreb 1k, 2k, 3k, tab súpisky
Seniori 45+ 15. - 17. 9. 2017 TK Vysoké Tatry žreb 1k, 2k, 3k, tab súpisky
Seniori 55+ 9. - 10. 9. 2017 TK Slovan Galanta x 1k, 2k, 3k, tab súpisky
Seniori 65+ 16. - 17. 9. 2017 TK Kúpele Piešťany x 1k, 2k, 3k, tab súpisky

Potvrdenie účasti:
Družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na M SR, sú povinné písomnou formou potvrdiť svoj štart na e-mail: zdena.suhajova@stz.sk  alebo fax: 02/49209879.
V prípade, že niektoré z družstiev najneskôr do 31. 7. 2017 nedoručí prihlášku na STZ, má právo účasti na M SR ďalšie družstvo z príslušného regiónu na základe poradia v konečnej tabuľke v danom regióne, pričom platí, že za jeden klub môže štartovať len 1 družstvo. Ak príslušný región nemá náhradníka, môže štartovať ďalšie družstvo z iných regiónov. O výbere regiónu rozhoduje väčší počet družstiev (rôznych klubov) zapojených do regionálnej súťaže v danej vekovej kategórii. V prípade rovnosti rozhoduje lepšie konečné umiestnenie záujemcu, inak žreb.

SÚPISKY: 
Súpisku treba spracovať nanovo cez systém eTenis najneskôr do 30. 8. 2017 (názov súťaže vyplňte MSR). 
Oficiálne súpisky zverejní STZ v systéme eTenis.

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:

M 35+ TK Kúpele Piešťany
Počet a adresa dvorcov: 11 - antuka, E. Belluša 2, Piešťany
Riaditeľ: MUDr. Gustáv Niepel
Zástupca riaditeľa: bude určený
Vrchný rozhodca: Ing. Pavol Šimo
Zástupca rozhodcu: Petra Šimová
Zdravotník: Eva Poláčiková
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Šimo, 0903 506 086, bausanit@gmail.com

M 45+ TK Vysoké Tatry
Počet a adresa dvorcov: 5 - antuka, Mestské tenisové kurty Poprad
Riaditeľ: Peter Simčák
Zástupca riaditeľa: Juraj Lyach
Vrchný rozhodca: Bibiana Legnavská
Zástupca rozhodcu:
Zdravotník: Mgr. Monika Simčáková
Kontaktá osoba: Peter Simčák, 0903 773 067, recepcia@tatrysimi.sk

M 55+ TK Slovan Galanta
Počet a adresa dvorcov: 8 - antuka, ul. kpt. Nálepku, Galanta
Riaditeľ: František Bánczi
Zástupca riaditeľa: JUDr. Mário Karaffa
Vrchný rozhodca: MUDr. Daniel Pribiš
Zástupca rozhodcu:
Zdravotník: MUDr. Vojtech Valko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Škoda, 0904 686 959, jozef.skoda@gmail.com

M 65+ TK Kúpele Piešťany 
Počet a adresa dvorcov: 11 - antuka, E. Belluša 2, Piešťany
Riaditeľ: MUDr. Gustáv Niepel
Zástupca riaditeľa: bude určený
Vrchný rozhodca: Ing. Pavol Šimo
Zástupca rozhodcu: Petra Šimová
Zdravotník: Eva Poláčiková
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Šimo, 0903 506 086, bausanit@gmail.com

Neuhradené pokuty v súťaži družstiev

 

Vložené: 18. 09. 2017       Kategória: Seniorský tenis
 
news img

Turnaje seniori 2017

Prehľad a aktuálne informácie o schválených turnajoch seniorov pre sezónu 2017.
Upozorňujeme hráčov, že na turnaje seniorov sa prihlasuje cez systém www.zasportujsiopen.sk . Ak sa turnaja zúčastní hráč, ktorý nie je takto prihlásený, nie je možné jeho odohrané zápasy zapísať, čím poškodzuje nielen seba, ale zneváži tým i snahu usporiadateľov a ostatných zúčastnených. Ak ešte teda nie ste zaregistrovaný na uvedenej stránke prečítajte si viac informácií v článku Seniori STZ - registrácia na zasportujsiopen.sk
V zmysle SP, od neprihlásených môže usporiadateľ požadovať zvýšený vklad o 5,- EUR (od hráčov nad 60 r. 2,- EURÁ).

 
news img

IPIN - ITF seniori

Upozorňujeme všetkých seniorov, že na základe rozhodnutia ITF (International Tennis Federation), počnúc sezónou 2012, budú môcť na medzinárodných turnajoch štartovať len hráči vlastniaci IPIN (International Player Identification Number), t.j. len hráči registrovaní v systéme ITF. viac informácií

 
news img

ZASPORTUJ SI OPEN aj pre seniorov

Slovenský tenisový zväz vytvoril a prevádzkuje portál Zasportujsiopen.sk s cieľom podporiť rekreačný tenis na Slovensku a uľahčiť komunikáciu medzi hráčmi a usporiadateľmi turnajov. Ponúka nielen jednoduché prihlasovanie na turnaje, individuálnu možnosť vyzývania súperov a zapisovania výsledkov, ale aj vytvárania vlastných súťažných rebríčkov.

 
news img

Seniori STZ - registrácia na www.zasportujsiopen.sk

Registrácia na ZasportujSiOpen.sk je veľmi jednoduchá, stačí len kliknúť TU a vyplniť požadované údaje. Ak ste už registrovaný v STZ stačí vypísať dole uvedený formulár a pomôžeme vám s registráciou.