• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

M SR družstiev SENIOROV 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Seniorský tenis » M SR družstiev SENIOROV 2018

 

Aktuálne informácie: rozpis, súpisky, výsledky 55+, 65+, 35+...

 

 

ROZPIS    

Neuhradené POKUTY v súťaži družstiev

nominované družstvá

ŽREBOVANIE súťaže družstiev 35+ a 45+ sa uskutoční v mieste konania po prezentácii družstiev.

  termín usporiadateľ žreb výsledky súpisky
Seniori 35+ 7. - 9. 9. 2018 TK Kúpele Piešťany žreb 1k, 2k, 3k, tab súpisky
Seniori 45+ 14. - 16. 9. 2018  21. - 23. 9. 2018 TK Vysoké Tatry žreb 1k, 2k, 3k, tab súpisky
Seniori 55+ 8. - 9. 9. 2018  29. - 30. 8. 2018 TK Pro Set Bratislava x 1k, 2k, 3k, tab súpisky
Seniori 65+ 15. - 16. 9. 2018  17. - 18. 8. 2018 TK ZZO Čadca x 1k, 2k, 3k, tab súpisky

Prihlášky:
Družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na M SR, sú povinné potvrdiť svoj štart zaslaním prihlášky najneskôr do 31. 7. 2018 na e-mail: zdena.suhajova@stz.sk. V prípade, že niektoré z družstiev nedoručí prihlášku na STZ, má právo účasti na M SR ďalšie družstvo z príslušného regiónu na základe poradia v konečnej tabuľke v danom regióne, pričom platí, že za jeden klub môže štartovať len 1 družstvo. Ak príslušný región nemá náhradníka, môže štartovať ďalšie družstvo z iných regiónov. O výbere regiónu rozhoduje väčší počet družstiev (rôznych klubov) zapojených do regionálnej súťaže v danej vekovej kategórii. V prípade rovnosti rozhoduje lepšie konečné umiestnenie záujemcu, inak žreb.

Súpisky pre súťaž 35+ a 45+ treba spracovať nanovo cez systém eTenis najneskôr do 30. 8. 2018. Názov súťaže vyplňte MSR. 
Oficiálne súpisky zverejní STZ v systéme eTenis.

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:

M 35+ TK Kúpele Piešťany
Počet a adresa dvorcov: 11 - E. Belluša 2, 921 01 Piešťany
Riaditeľ: Gustáv Niepel
Zástupca riaditeľa: Miroslav Ondrej
Vrchný rozhodca: Pavol Šimo
Zástupca vrchného rozhodcu: Kristián Stevič
Zdravotník: Eva Poláčiková
Kontaktná osoba: Pavol Šimo, 0903 506 086, bausanit@gmail.com

M 45+ TK Vysoké Tatry
Počet a adresa dvorcov: 10 - Tatranská Lomnica 14040; Boženy Němcovej 4899, Poprad
Riaditeľ: Jozef Valkošák
Zástupca riaditeľa: Juraj Simčák
Vrchný rozhodca: Bibiana Legnavská
Zástupca rozhodcu:
Zdravotník: Monika Simčáková
Kontaktná osoba: Peter Simčák, 0903 773 067, recepcia@tatrysimi.sk

M 55+ TK Pro Set Bratislava
Počet a adresa dvorcov: 4 - Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava
Riaditeľ: Štefan Ba
Zástupca riaditeľa: Karol Kocourek
Vrchný rozhodca: Vladimír Zvonár
Zástupca rozhodcu:
Zdravotník: Svetozár Angst
Kontaktná osoba: Štefan Ba, 0905 503 851, prosetba@gmail.com

M 65+ TK ZZO Čadca
Počet a adresa dvorcov: 4 - Ulica Športovcov, Čadca
Riaditeľ: Miloš Herman
Zástupca riaditeľa: Viliam Herman
Vrchný rozhodca: Michal Varmus
Zástupca rozhodcu: Milan Šoška
Zdravotník: František Michalina
Kontaktná osoba: Viliam Herman, 0903 512 517, herman@elvyp.sk

 

 

Vložené: 09. 09. 2018       Kategória: Seniorský tenis
 
news img

Turnaje seniori 2018

Prehľad a aktuálne informácie o schválených turnajoch seniorov pre sezónu 2018.
Upozorňujeme hráčov, že na turnaje seniorov sa prihlasuje cez systém www.zasportujsiopen.sk . Ak sa turnaja zúčastní hráč, ktorý nie je takto prihlásený, nie je možné jeho odohrané zápasy zapísať, čím poškodzuje nielen seba, ale zneváži tým i snahu usporiadateľov a ostatných zúčastnených. Ak ešte teda nie ste zaregistrovaný na uvedenej stránke prečítajte si viac informácií v článku Seniori STZ - registrácia na zasportujsiopen.sk
V zmysle SP, od neprihlásených môže usporiadateľ požadovať zvýšený vklad o 5,- EUR (od hráčov nad 60 r. 2,- EURÁ).

 
news img

Rebríčky seniorov

Slovenský tenisový zväz v systéme eTenis priebežne spracováva rebríčky seniorov registrovaných v STZ, ktorí odohrali aspoň jednu akciu z oficiálnej termínovej listiny seniorov...

 
news img

IPIN - ITF seniori

Upozorňujeme všetkých seniorov, že na základe rozhodnutia ITF (International Tennis Federation), počnúc sezónou 2012, budú môcť na medzinárodných turnajoch štartovať len hráči vlastniaci IPIN (International Player Identification Number), t.j. len hráči registrovaní v systéme ITF. viac informácií

 
news img

ZASPORTUJ SI OPEN aj pre seniorov

Slovenský tenisový zväz vytvoril a prevádzkuje portál Zasportujsiopen.sk s cieľom podporiť rekreačný tenis na Slovensku a uľahčiť komunikáciu medzi hráčmi a usporiadateľmi turnajov. Ponúka nielen jednoduché prihlasovanie na turnaje, individuálnu možnosť vyzývania súperov a zapisovania výsledkov, ale aj vytvárania vlastných súťažných rebríčkov.

 
news img

Seniori STZ - registrácia na www.zasportujsiopen.sk

Registrácia na ZasportujSiOpen.sk je veľmi jednoduchá, stačí len kliknúť TU a vyplniť požadované údaje. Ak ste už registrovaný v STZ stačí vypísať dole uvedený formulár a pomôžeme vám s registráciou.