• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

M SR družstiev SENIOROV 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Seniorský tenis » M SR družstiev SENIOROV 2019

 

Aktuálne informácie: konečné výsledky kategórie 35+ a 55+...

Neuhradené POKUTY v súťaži družstiev

rozpis

nominované družstvá

Žrebovanie súťaže družstiev 35+ a 45+ sa uskutoční v mieste konania po prezentácii družstiev.

  termín usporiadateľ žreb výsledky súpisky
Seniori 35+ 30. 8. - 1. 9. 2019 TK HSC Piešťany žreb 1k, 2k, 3k, tab súpisky
Seniori 45+ 20. - 22. 9. 2019 MŠK Poprad-Tatry žreb 1k, 2k, 3k, tab súpisky
Seniori 55+ 31. 8. - 1. 9. 2019 TC 92 Levoča x 1k, 2k, 3k, tab súpisky
Seniori 65+ 21. - 22. 9. 2019 TK Kúpele Piešťany x 1k, 2k, 3k, tab súpisky

 

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:

M 35+ TK HSC Piešťany 
Počet a adresa dvorcov: 6 – antuka, Hlboká 92,  Piešťany
Riaditeľ: Peter Habán
Zástupca riaditeľa: Branislav Stankovič
Vrchný rozhodca: Pavol Šimo
Zástupca vrchného rozhodcu: Kristián Stevič
Zdravotník: Peter Klčo
Kontaktná osoba: Kristián Stevič, 0908 069 861, kristian.stevic@gmail.com

M 45+ MŠK Poprad-Tatry
Počet a adresa dvorcov: 10 – antuka, B. Nemcovej 4899, Poprad
Riaditeľ: Igor Lupták
Zástupca riaditeľa: Jozef Valkošák
Vrchný rozhodca: Peter Vlk
Zástupca vrchného rozhodcu: Ivan Lyach
Zdravotník: Monika Simčáková
Kontaktná osoba: Peter Simčák, 0903 773 067, recepcia@tatrysimi.sk

M 55+ TC 92 Levoča
Počet a adresa dvorcov: 6 - antuka, Potočná 26, Levoča
Riaditeľ: Vavrinec Sedlák
Zástupca riaditeľa: Ing. Juraj Lafko
Vrchný rozhodca: Vladimír Procházka
Zástupca vrchného rozhodcu: Marián Tokár
Zdravotník: MUDr. Róbert Slavkovský
Kontaktná osoba: Vavrinec Sedlák, 0903 906 325, tc@tc92levoca.eu

M 65+  TK Kúpele Piešťany
Počet a adresa dvorcov: 8 – antuka, E. Belluša 4821/2, Piešťany
Riaditeľ: Andrej Bartovic
Zástupca riaditeľa: Patrik Drozd
Vrchný rozhodca: Pavol Šimo
Zástupca vrchného rozhodcu: Petra Šimová
Zdravotník: Eva Poláčiková
Kontaktná osoba: Patrik Drozd, 0905 874499, patrik.drozd@post.sk

* * *

Prihlášky:
Družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na M SR, sú povinné potvrdiť svoj štart zaslaním prihlášky najneskôr do 31. 7. 2019 na e-mail: zdena.suhajova@stz.sk. V prípade, že niektoré z družstiev nedoručí prihlášku na STZ, má právo účasti na M SR ďalšie družstvo z príslušného regiónu na základe poradia v konečnej tabuľke v danom regióne, pričom platí, že za jeden klub môže štartovať len 1 družstvo. Ak príslušný región nemá náhradníka, môže štartovať ďalšie družstvo z iných regiónov. O výbere regiónu rozhoduje väčší počet družstiev (rôznych klubov) zapojených do regionálnej súťaže v danej vekovej kategórii. V prípade rovnosti rozhoduje lepšie konečné umiestnenie záujemcu, inak žreb.

Súpisky treba spracovať nanovo cez systém eTenis najneskôr do 22. 8. 2019. Názov súťaže vyplňte MSR. 
Oficiálne súpisky zverejní STZ v systéme eTenis.

 

Vložené: 01. 09. 2019       Kategória: Seniorský tenis
 
news img

Turnaje seniori 2019

Prehľad a aktuálne informácie o schválených turnajoch seniorov pre sezónu 2019.
Upozorňujeme hráčov, že na turnaje seniorov sa prihlasuje cez systém www.zasportujsiopen.sk . Ak sa turnaja zúčastní hráč, ktorý nie je takto prihlásený, nie je možné jeho odohrané zápasy zapísať, čím poškodzuje nielen seba, ale zneváži tým i snahu usporiadateľov a ostatných zúčastnených. Ak ešte teda nie ste zaregistrovaný na uvedenej stránke, prečítajte si viac informácií v článku Seniori STZ - registrácia na zasportujsiopen.sk
V zmysle SP od neprihlásených môže usporiadateľ požadovať zvýšený vklad o 5,- EUR (od hráčov nad 60 r. 2,- EURÁ).

 
news img

Rebríčky seniorov

Slovenský tenisový zväz v systéme eTenis priebežne spracováva rebríčky seniorov registrovaných v STZ, ktorí odohrali aspoň jednu akciu z oficiálnej termínovej listiny seniorov...

 
news img

IPIN - ITF seniori

Upozorňujeme všetkých seniorov, že na základe rozhodnutia ITF (International Tennis Federation), počnúc sezónou 2012, budú môcť na medzinárodných turnajoch štartovať len hráči vlastniaci IPIN (International Player Identification Number), t.j. len hráči registrovaní v systéme ITF. viac informácií

 
news img

ZASPORTUJ SI OPEN aj pre seniorov

Slovenský tenisový zväz vytvoril a prevádzkuje portál Zasportujsiopen.sk s cieľom podporiť rekreačný tenis na Slovensku a uľahčiť komunikáciu medzi hráčmi a usporiadateľmi turnajov. Ponúka nielen jednoduché prihlasovanie na turnaje, individuálnu možnosť vyzývania súperov a zapisovania výsledkov, ale aj vytvárania vlastných súťažných rebríčkov.

 
news img

Seniori STZ - registrácia na www.zasportujsiopen.sk

Registrácia na ZasportujSiOpen.sk je veľmi jednoduchá, stačí len kliknúť TU a vyplniť požadované údaje. Ak ste už registrovaný v STZ stačí vypísať dole uvedený formulár a pomôžeme vám s registráciou.