• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Výklad článku 109 súťažného poriadku

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy » Výklad článku 109 súťažného poriadku

 

V snahe predísť nedorozumeniam, športovo-technický úsek dáva do pozornosti kapitánom družstiev a rozhodcom jednoznačný výklad článku 109.

 posledná veta:
...Na stretnutie môže družstvo nastúpiť, ak je v čase hlásenia zostavy na úvodné zápasy pred začiatkom stretnutia, prítomných minimálne toľko členov družstva, aby mohli družstvu zabezpečiť víťazstvo.

Minimálny počet hráčov sa stanovuje na základe predpísaného počtu zápasov v súlade s rozpisom súťaže

Napríklad:
pri 7 zápasoch (5 dv. + 2 št.) = minimálne 3 hráči
pri 6 zápasoch (4 dv. + 2 št.) = minimálne 3 hráči
pri 5 zápasoch (4 dv. + 1 št.) = minimálne 2 hráči
pri 4 zápasoch (3 dv. + 1 št.) = minimálne 2 hráči
pri 3 zápasoch (2 dv. + 1 št.) = minimálne 2 hráči

 

Vložené: 06. 11. 2012       Kategória: Stanovy a predpisy
 
news img

Podnety k úpravám Športovo-technických predpisov

Konštruktívne pripomienky a podnety k úpravám Športovo-technických predpisov je aktuálne možné zaslať na STZ do 5. 9. 2018 mailom na adresu janka.siebenstichova@stz.sk .

 
news img

Stanovy a Športovo-technické predpisy STZ

VV STZ na zasadnutí dňa 13.4.2018, schválil nasledovné úpravy športovo-technických predpisov. Jednotlivé poriadky zverejnené v článku sú aktualizované v zmysle schválených zmien. Dňa 14.4.2018 Rada STZ schválila dodatok č. 02/2018 k Stanovám STZ. 

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.