• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Výklad článku 109 súťažného poriadku

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy » Výklad článku 109 súťažného poriadku

 

V snahe predísť nedorozumeniam, športovo-technický úsek dáva do pozornosti kapitánom družstiev a rozhodcom jednoznačný výklad článku 109.

 posledná veta:
...Na stretnutie môže družstvo nastúpiť, ak je v čase hlásenia zostavy na úvodné zápasy pred začiatkom stretnutia, prítomných minimálne toľko členov družstva, aby mohli družstvu zabezpečiť víťazstvo.

Minimálny počet hráčov sa stanovuje na základe predpísaného počtu zápasov v súlade s rozpisom súťaže

Napríklad:
pri 7 zápasoch (5 dv. + 2 št.) = minimálne 3 hráči
pri 6 zápasoch (4 dv. + 2 št.) = minimálne 3 hráči
pri 5 zápasoch (4 dv. + 1 št.) = minimálne 2 hráči
pri 4 zápasoch (3 dv. + 1 št.) = minimálne 2 hráči
pri 3 zápasoch (2 dv. + 1 št.) = minimálne 2 hráči

 

Vložené: 06. 11. 2012       Kategória: Stanovy a predpisy
 
news img

Stanovy a Športovo-technické predpisy STZ

VV STZ na zasadnutí dňa 25. 10. 2019 schválil nasledovné úpravy športovo-technických predpisov. Upozorňujeme, že v zmysle schválených zmien s platnosťou od 26. 10. 2019 už nebude možné hosťovanie pre Detský DC a FC. Hosťovanie pre regionálne súťaže družstiev detí zostáva v platnosti.
Jednotlivé poriadky zverejnené v článku sú aktualizované v zmysle schválených zmien.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.