• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Školenie trénerov a rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa - Zvolen

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz » Školenie trénerov a rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa - Zvolen

 

Stredoslovenský tenisový zväz v spolupráci s TK FRESH CLUB Zvolen, organizuje v dňoch 29.9.- 8.10.2017 školenie trénerov a rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa. Školenie sa uskutoční na dvorcoch TK FRESH CLUB Zvolen a je celodenné.

Školenie TRÉNEROV je rozdelené na dve časti, trvá 50 hodín:   

-  1. časť: 29. 9. – 1. 10. 2017
-  2. časť: 6. 10. – 8. 10. 2017

Podmienky prijatia:
- úplné stredné alebo úplné odborné vzdelanie /s maturitou/
- úhrada poplatku /viď nižšie/

Záujemcovia, ktorí sa na školenie trénerov 1.stupňa prihlásia cez elektronický formulár, potvrdia svoju účasť na školení úhradou poplatku vo výške 160 € do 14.9.2017
Účastníkom školenia trénerského kurzu bude umožnené si urobiť v prípade záujmu aj rozhodcovský kurz.

Poplatok uhraďte na účet Stredoslovenského tenisového zväzu: 
IBAN:SK630900 0000 0000 5019 5205, do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno

 

Školenie ROZHODCOV je rozdelené na dve časti, všeobecnú a špecializáciu:

- trvá 16 hodín začiatok 29.9.2017 o 15,00 hod 
presný program  bude uvedený v pozvánke

Podmienky prijatia:
- minimálny vek 18 rokov
- základné vzdelanie
- úhrada poplatku /viď nižšie/

Záujemcovia, ktorí sa na školenie rozhodcov 1.stupňa prihlásia cez elektronický formulár, potvrdia svoju účasť na školení úhradou poplatku vo výške 20 € do 14.9.2017

Poplatok uhraďte na účet Stredoslovenského tenisového zväzu: 
IBAN:SK630900 0000 0000 5019 5205, do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno

 

Upozornenie:
- uchádzačom, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky bude zaslaná pozvánka
- v prípade nedostatočného počtu záujemcov /min20/ sa školenia neuskutočnia a poplatok sa uchádzačom vráti

Kontaktná osoba: Dagmar Regendová, sekretár SsTZ (kontakt)

 

Vložené: 11. 07. 2017       Kategória: Stredoslovenský tenisový zväz
 
SsTZ

Spravodaje SsTZ

Aktuálne informácie SsTZ:  spravodaj 2/ 2017 ,  Princípy tvorby TL SsTZ
 

 
SsTZ

Letné majstrovstvá SsTZ detí do 10 rokov

Dňa 15. 9. 2017 sa na dvorcoch ŠK Pepas Slovenská Ľupča uskutočnia Letné majstrovstvá stredoslovenského regiónu detí do 10 rokov.  
Rozpis MR detí do 10 rokov  

 

 
SsTZ

Súťaž družstiev SsTZ 2017

Aktuálne informácie, rozpisy, žreb, súpisky, konečné porade, udelené pokuty:

 
SsTZ

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne:  ​zápis č.2/2017

                                                          

 
SsTZ

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie: