• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz » Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

 

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

PREDSEDNÍCTVO SsTZ:

Predseda: Ing. Anton Blaško

Členovia: doc.Ing.Michal Varmus, PhD, Ing. Karol Kőberling,  Ing. Tužinská Jana, Mgr. Matej Stanko

Disciplinárna komisia:  Mgr. Matej Stanko (predseda), Jozef Bača 

Orgán na riešenie sporov:  Ing. Juraj Valentýni (predseda), Mgr. Jaroslav Horváth (podpredseda), Ing. Jana Tužinská

Sekretár SsTZ: Dagmar Regendová, kontakt

Kontrolór SsTZ: Ing. Andrej Jakál

Zástupcovia zo SsTZ v orgánoch STZ:   VV STZ 
                                                                     Rada STZ
                                                                     Kontrolór STZ

- Stanovy Stredoslovenského tenisového zväzu + Dodatok 01/2018  

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj SsTZ) 

- Adresár klubov (aj SsTZ)  

Koncepcia rozvoja tenisu v Ss regióne na roky 2018-2022

Informácie zo zasadnutí VV SsTZ
- Prehľad zápisov zo zasadnutí VV SsTZ

Informácie z Konferencií SsTZ
13. 3. 2019 - pozvánka+návratka+oznam,  Rokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnosti 2018Rozpocet 2019Správa mandátovej komicieSpráva volebnej komicieZápisPrezenčná listina,
24. 3. 2018 - pozvánkapríloha k pozvánkerokovací poriadokvolebný poriadok , Správa o činnosti SsTZ za rok 2017 , Kandidátka,  Per rollamDodatok 1 k stanovám SsTZRozpocet na r. 2018Správa kontrolóraZápisPrezenčná listina
11. 3. 2017 - pozvánka, zápis, prezenčná listina, správa revízora, plánovaný rozpočet na r. 2017  
19. 3. 2016 - zápis , prezenčná listina str.1, str.2, str.3 , plánovaný rozpočet na rok 2016, správa revízora  
21. 3. 2015 - zápis + uznesenie 
11. 10. 2014 - zápis + uznesenie
23. 3. 2013 - uznesenie 

Správy o činnosti SsTZ
Správa o činnosti SsTZ za rok 2018
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2017   
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2016   
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2015 
Správa o činnosti SsTZ za rok 2014
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2013
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2012
Správa o činnosti SsTZ za rok 2011
Správa o činnosti Vv SsTZ za rok 2011 - 2014
Správa o činnosti VV SsTZ za rok 2011

 

Vložené: 29. 05. 2019       Kategória: Stredoslovenský tenisový zväz
 
SsTZ

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2021

Letné regionálne majstrovstvá SsTZ 2021: 
rozpis mládež a dospelí, organizačné výbory

 


                                                                          
                                                                          

 
SsTZ

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne: zápis č. 2/2021
                zápis č. 1/2021


                                                          

 
SsTZ

Súťaž družstiev SsTZ

rozpis: mládež a dospelí, deti do 10 r., deti do 8 r., seniori

Termín uzávierky súpisiek: 31. 3. 2021, t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

rozdelenie prihlásených družstiev

 
SsTZ

Spravodaje SsTZ

Aktuálne informácie SsTZ:  Spravodaj č. 1/2021

 
SsTZ

Zmena sídla sekretariátu SsTZ

Oznamujeme, že sekretariát SsTZ zmenil svoje sídlo. Nová adresa, aj pre listový kontakt, je Partizánska cesta 97 (pôdovne Partizánska cesta 93), 974 01 Banská Bystrica.