• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz » Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

 

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

PREDSEDNÍCTVO SsTZ

Predseda: Ing. Baran Ľubomír

Členovia: Ing. Varmus Michal PhD.
                  Ing. Blaško Anton
                  Kulich Milan
                  Ing. Tužinská Jana

Kontrolór SsTZ: Ing.Peter Beňadik

Sekretár SsTZ: Dagmar Regendová, kontakt

Zástupcovia zo SsTZ v orgánoch STZ:   VV STZ 
                                                                     Rada STZ
Kontrolór STZ: Kulich Milan

- Stanovy Stredoslovenského tenisového zväzu 

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj SsTZ) 

- Adresár klubov (aj SsTZ)  

Koncepcia rozvoja tenisu v Ss regióne na roky 2015-2018

Informácie zo zasadnutí VV SsTZ
- Prehľad zápisov zo zasadnutí VV SsTZ

Informácie z Konferencií SsTZ:
11. 3. 2017 - pozvánka, zápis, prezenčná listina, správa revízora, plánovaný rozpočet na r. 2017  
19. 3. 2016 - zápis , prezenčná listina str.1, str.2, str.3 , plánovaný rozpočet na rok 2016, správa revízora  
21. 3. 2015 - zápis + uznesenie 
11. 10. 2014 - zápis + uznesenie
23. 3. 2013 - uznesenie 

Správy o činnosti SsTZ
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2016   
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2015 
Správa o činnosti SsTZ za rok 2014
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2013
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2012
Správa o činnosti SsTZ za rok 2011
Správa o činnosti Vv SsTZ za rok 2011 - 2014
Správa o činnosti VV SsTZ za rok 2011

 

 

 

Vložené: 21. 03. 2017       Kategória: Stredoslovenský tenisový zväz
 
SsTZ

Spravodaje SsTZ

Aktuálne informácie SsTZ:  spravodaj 2/ 2017 ,  Princípy tvorby TL SsTZ
 

 
SsTZ

Letné majstrovstvá SsTZ detí do 10 rokov

Dňa 15. 9. 2017 sa na dvorcoch ŠK Pepas Slovenská Ľupča uskutočnia Letné majstrovstvá stredoslovenského regiónu detí do 10 rokov.  
Rozpis MR detí do 10 rokov  

 

 
SsTZ

Školenie trénerov a rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa - Zvolen

Stredoslovenský tenisový zväz v spolupráci s TK FRESH CLUB Zvolen, organizuje v dňoch 29.9.- 8.10.2017 školenie trénerov a rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa. Školenie sa uskutoční na dvorcoch TK FRESH CLUB Zvolen a je celodenné.

 
SsTZ

Súťaž družstiev SsTZ 2017

Aktuálne informácie, rozpisy, žreb, súpisky, konečné porade, udelené pokuty:

 
SsTZ

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne:  ​zápis č.2/2017