• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz » Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

 

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

PREDSEDNÍCTVO SsTZ:

Predseda: Ing. Anton Blaško

Členovia: doc.Ing.Michal Varmus, PhD, Ing. Karol Kőberling,  Ing. Tužinská Jana, Mgr. Matej Stanko

Disciplinárna komisia:  Mgr. Matej Stanko (predseda), Jozef Bača 

Orgán na riešenie sporov:  Ing. Juraj Valentýni (predseda), Mgr. Jaroslav Horváth (podpredseda), Ing. Jana Tužinská

Sekretár SsTZ: Dagmar Regendová, kontakt

Kontrolór SsTZ: Ing. Andrej Jakál

Zástupcovia zo SsTZ v orgánoch STZ:   VV STZ 
                                                                     Rada STZ
                                                                     Kontrolór STZ

- Stanovy Stredoslovenského tenisového zväzu + Dodatok 01/2018  

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj SsTZ) 

- Adresár klubov (aj SsTZ)  

Koncepcia rozvoja tenisu v Ss regióne na roky 2018-2022

Informácie zo zasadnutí VV SsTZ
- Prehľad zápisov zo zasadnutí VV SsTZ

Informácie z Konferencií SsTZ
13. 3. 2019 - pozvánka+návratka+oznam,  Rokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnosti 2018Rozpocet 2019Správa mandátovej komicieSpráva volebnej komicieZápisPrezenčná listina,
24. 3. 2018 - pozvánkapríloha k pozvánkerokovací poriadokvolebný poriadok , Správa o činnosti SsTZ za rok 2017 , Kandidátka,  Per rollamDodatok 1 k stanovám SsTZRozpocet na r. 2018Správa kontrolóraZápisPrezenčná listina
11. 3. 2017 - pozvánka, zápis, prezenčná listina, správa revízora, plánovaný rozpočet na r. 2017  
19. 3. 2016 - zápis , prezenčná listina str.1, str.2, str.3 , plánovaný rozpočet na rok 2016, správa revízora  
21. 3. 2015 - zápis + uznesenie 
11. 10. 2014 - zápis + uznesenie
23. 3. 2013 - uznesenie 

Správy o činnosti SsTZ
Správa o činnosti SsTZ za rok 2018
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2017   
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2016   
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2015 
Správa o činnosti SsTZ za rok 2014
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2013
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2012
Správa o činnosti SsTZ za rok 2011
Správa o činnosti Vv SsTZ za rok 2011 - 2014
Správa o činnosti VV SsTZ za rok 2011

 

Vložené: 29. 05. 2019       Kategória: Stredoslovenský tenisový zväz
 
SsTZ

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa vo Zvolene - ZRUŠENÉ

Plánované školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa vo Zvolene sa z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov ruší. Uchádzači sa môžu prihlásiť na školenie, ktoré organizuje Bratislavský tenisový zväz.

 
SsTZ

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2019

Letné regionálne majstrovstvá SsTZ 2019:  rozpis súťaže ,  Deti do 10 rokov: rozpis 
                                                                          
                                                                          

 
SsTZ

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne:  ​zápis č.2/2019

                                                          

 
news img

Jarné sústredenie SsTZ 2019

V dňoch 16. - 18. 6. 2019 Stredoslovenský tenisový zväz v spolupráci s Tenisovým klubom OZ ŠK Odema Púchov a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovali jarné sústredenie talentovaných hráčov a hráčok zo Stredoregiónu, ročníkov 2005 až 2008. Sústredenia sa zúčastnilo 15 hráčov z toho 8 dievčat a 7 chlapcov.

 
SsTZ

Súťaž družstiev SsTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, žreb, súpisky, konečné poradie, udelené pokuty: