• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz » Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

 

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

PREDSEDNÍCTVO SsTZ

Predseda: Ing. Baran Ľubomír

Členovia: Ing. Varmus Michal PhD.
                  Ing. Blaško Anton
                  Kulich Milan
                  Ing. Tužinská Jana

Kontrolór SsTZ: Ing.Peter Beňadik

Sekretár SsTZ: Dagmar Regendová, kontakt

Zástupcovia zo SsTZ v orgánoch STZ:   VV STZ 
                                                                     Rada STZ
Kontrolór STZ: Kulich Milan

- Stanovy Stredoslovenského tenisového zväzu 

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj SsTZ) 

- Adresár klubov (aj SsTZ)  

Koncepcia rozvoja tenisu v Ss regióne na roky 2015-2018

Informácie zo zasadnutí VV SsTZ
- Prehľad zápisov zo zasadnutí VV SsTZ

Informácie z Konferencií SsTZ:

24. 3. 2018pozvánka, príloha k pozvánke, rokovací poriadok, volebný poriadok  
11. 3. 2017 - pozvánka, zápis, prezenčná listina, správa revízora, plánovaný rozpočet na r. 2017  
19. 3. 2016 - zápis , prezenčná listina str.1, str.2, str.3 , plánovaný rozpočet na rok 2016, správa revízora  
21. 3. 2015 - zápis + uznesenie 
11. 10. 2014 - zápis + uznesenie
23. 3. 2013 - uznesenie 

Správy o činnosti SsTZ
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2017   
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2016   
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2015 
Správa o činnosti SsTZ za rok 2014
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2013
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2012
Správa o činnosti SsTZ za rok 2011
Správa o činnosti Vv SsTZ za rok 2011 - 2014
Správa o činnosti VV SsTZ za rok 2011

 

 

 

Vložené: 21. 03. 2017       Kategória: Stredoslovenský tenisový zväz
 
SsTZ

Konferencia Stredoslovenského tenisového zväzu 2018

Dňa 24. marca 2018 o 9,00 hod. v Banskej Bystrici sa uskutoční Konferencia zástupcov tenisových klubov Stredoslovenského tenisového zväzu - pozvánka, príloha k pozvánke, rokovací poriadok, volebný poriadok , Správa o činnosti SsTZ za rok 2017 , Kandidátka,

 
SsTZ

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne:  ​zápis č.2/2018

                                                          

 
SsTZ

Spravodaje SsTZ

Aktuálne informácie SsTZ:  spravodaj 1/2018 ,