• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2017

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2017

 
news img

Súpisky do oblastného kola Detského Davis Cupu a Fed Cupu treba spracovať cez systém eTenis najneskôr do 31. 5. 2017.

Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať k termínu spracovania súpisky platnú registráciu, inak nebudú môcť byť na súpisku zapísaní. Kto môže vykonávať funkciu kapitána si pozrite tu.

 

Projekt "Detský Davis Cup a Fed Cup s nadáciou SPP" má dve časti:

 

1/ SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis

Deti do 10 rokov súťažia na štyroch úrovniach:

KLUBOVÉ KOLO - hrá sa systémom každý s každým, termín určuje príslušný subjekt.

OBLASTNÉ KOLO  10. - 12. 6. 2017
termín spracovania súpisiek - do 31. 5. 2017

REGIONÁLNE KOLO  9. - 11. 9. 2017
termín spracovania súpisiek -
do 15. 8. 2017

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO  5. - 8. 10. 2017
termín spracovania súpisiek -
do 15. 9. 2017

 

2/ SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  23. - 24. 9. 2017
termín spracovania súpisiek
- do 15. 9. 2017

  

neuhradené pokuty

T L A Č I V Á = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

 

 

 

Vložené: 17. 05. 2017       Kategória: Tenis detí
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu.
Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2017

V tomto článku prinášame dôležité informácie o turnajoch detí, prihlasovaní na ne a o registrácii detí.

28. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

05. 02. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

05. 12. 2013
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2016.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde