• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2018

 
news img

Aktuálne informácie (rozpis, usporiadatelia regionálneho kola súťaže do 10 rokov...):

Družstvá, ktoré postúpili z oblastného kola, musia nanovo spracovať súpisky najneskôr do 15. 8. 2018.

 

neuhradené pokuty

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis

OBLASTNÉ KOLO  9. - 11. 6. 2018

Z oblastného kola do regionálneho postupujú dve najlepšie družstvá z každej skupiny. Keďže niektoré družstvá sa umiestnili 3 x na postupových miestach, o ďalšom postupujúcom sa rozhodlo na základe dosiahnutých bodov družstiev umiestnených na 3. mieste. V prípade rovnosti  bodov rozhodoval rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, ďalej rozdiel setov, hier.

DC – Východ – namiesto jedného družstva TJ Sokol Prešov postupuje TJT Michalovce

FC – Bratislava – namiesto jedného družstva TK Slovan Bratislava postupuje JH Tenis Akadémia Bratislava
FC – Západ – namiesto jedného družstvaTC EMPIRE Trnava postupuje TC Partizánske
FC – Stred – namiesto jedného družstva TK Žilina postupuje TK Hriňová

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Východ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II

 

REGIONÁLNE KOLO  8. - 10. 9. 2018

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:

Bratislava - ŠK TC Dúbravka BA
Počet a adresa dvorcov: 8 - Lysákova 1, Bratislava - Dúbravka
Riaditeľ: Michal Vavro
Vrchný rozhodca: Radovan Paluš
Zástupca vrchného rozhodcu: Michal Vavro
Zdravotník: Radovan Paluš
Kontaktná osoba: Michal Vavro, 0905 970 216, miso.sro@atlas.sk

Západ - TC Empire Trnava
Počet a adresa dvorcov: 12 - Hajdóczyho 11, Trnava
Riaditeľ: Nina Hlavnová
Vrchný rozhodca: Miloslav Doležal
Zástupca vrchného rozhodcu: Tomáš Boleman
Zdravotník: MUDr. Viliam Vadrna
Kontaktná osoba: Tomáš Boleman, 0911 170 738, tboleman@gmail.com

Stred - TK Žilina
Počet a adresa dvorcov: 10 - Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ: Igor Seduch
Vrchný rozhodca: Branislav Kališ
Zástupca vrchného rozhodcu: Michal Bača
Zdravotník: MUDr. Mária Petrášová, Michal Janovec
Kontaktná osoba: Igor Seduch, 0949 260 019, igor.seduch@gmail.com

Východ - Tenisová akadémia Prešov
Počet a adresa dvorcov: 8 - Nábrežná 5, Prešov
Riaditeľ: Jozef Maras st.
Vrchný rozhodca: Milan Pavlovčík
Zástupca vrchného rozhodcu: Jozef Maras ml.
Zdravotník: MUDr. Renáta Demčová
Kontaktná osoba: Jozef Maras ml., 0911 299 391, tennista16@post.cz

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO  4. - 7. 10. 2018


 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  22. - 23. 9. 2018
Súpisky do súťaže treba spracovať cez systém eTenis do 15. 9. 2018

 

 

. . .

neuhradené pokuty

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

 

 

 

Vložené: 15. 08. 2018       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2018

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie regionálneho kola súťaže do 8 rokov...

17. 08. 2018
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2018

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

15. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

05. 12. 2013
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2017.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde