• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2018

 
news img

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie regionálneho kola súťaže do 8 rokov...

Prihlášku na usporiadanie Detského Davis Cupu a Fed Cupu pre rok 2018 treba zaslať na e-mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk najneskôr do:

31. mája 2018 pre oblastné kolo súťaže do 10 rokov
30. júna 2018 pre regionálne kolo súťaže do 10 rokov
31. augusta 2018 pre regionálne kolo súťaže do 8 rokov

STZ uprednostní uchádzačov, ktorých družstvá sa prihlásia, resp. nominujú na príslušné podujatie.

Viac informácií o konkurze

Rozpis súťaže: do 10 rokov   do 8 rokov

 

Vložené: 17. 08. 2018       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2018

Aktuálne informácie (rozpis, usporiadatelia regionálneho kola súťaže do 10 rokov...):

Družstvá, ktoré postúpili z oblastného kola, musia nanovo spracovať súpisky najneskôr do 15. 8. 2018.

 

neuhradené pokuty

15. 08. 2018
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2018

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

15. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

05. 12. 2013
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2017.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde