• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2019

 
news img

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2019.

Prihlášku na usporiadanie Detského Davis Cupu a Fed Cupu treba zaslať na e-mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk najneskôr do:

19. mája 2019 pre oblastné kolo súťaže do 10 rokov
30. júna 2019 pre regionálne kolo súťaže do 10 rokov
31. augusta 2019 pre regionálne kolo súťaže do 8 rokov (zoznam prihlásených družstiev)

Viac informácií o konkurze

Rozpis súťaže: do 10 rokov   do 8 rokov

 

Vložené: 01. 07. 2019       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019

Aktuálne informácie (konečné výsledky oblastného kola, postupujúci...)

Družstvá, ktoré postúpili do regionálneho kola, musia spracovať cez eTenis novú súpisku najneskôr do 15. 8. 2019.

 

10. 06. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2019

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

24. 10. 2018
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

05. 12. 2013
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2018.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde