• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2021

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2021

 
news img

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2021.

Prihlášku na usporiadanie Detského Davis Cupu a Fed Cupu treba zaslať na e-mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk najneskôr do:

23. mája 2021 pre oblastnú súťaž do 10 rokov
30. júna 2021 pre regionálnu súťaž do 10 rokov
31. augusta 2021 pre regionálnu súťaž do 8 rokov

Viac informácií o konkurze

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov
zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov

Rozpis súťaže: do 10 rokov   do 8 rokov

 

Vložené: 27. 04. 2021       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2021

Súpisky do oblastného kola súťaže do 10 rokov treba spracovať cez eTenis do 21. 5. 2021.

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

03. 05. 2021
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2021

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

13. 11. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2020.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde