• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2022

 
news img

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2022.

Prihlášku na usporiadanie Detského Davis Cupu a Fed Cupu treba zaslať na e-mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk najneskôr do:

22. mája 2022 pre oblastnú súťaž do 10 rokov
29. júna 2022 pre regionálnu súťaž do 10 rokov
30. augusta 2022 pre regionálnu súťaž do 8 rokov

Viac informácií o konkurze

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov
zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov

Rozpis súťaže: do 10 rokov   do 8 rokov

 

Vložené: 22. 04. 2022       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

Družstvá prihlásené do oblastného kola súťaže do 10 rokov musia spracovať súpisky do 19. 5. 2022 cez systém eTenis.

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

02. 05. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2022

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

27. 10. 2021
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

20. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2021

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r.2021.

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde