• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Termínová listina 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina » Termínová listina 2019

 
news img

STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2019 a od 15. 11. 2018 ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do konca novembra. Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do konca novembra s príslušným regionálnym tenisový zväzom (kontakty).

Medzinárodné turnaje v SR (zoznam) - aktuálne informácie o medz. turnajoch nájdete v sekcii Medzinárodné súťaže

Domáce súťaže jednotlivcov - jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu

Termíny celoslovenských súťaží družstiev

Seniori - aktuálne informácie nájdete v sekcii Súťaže seniorov

Plážový tenis - aktuálne informácie nájdete v sekcii Plážový tenis

 

Upozornenie pre usporiadateľov:

V zmysle súťažného poriadku čl. 15 treba uhradiť za turnaje zverejnené v oficiálnej termínovej listine poplatky vo výške:
Trieda A = 50,- EUR
Trieda B = 30,- EUR
Trieda C = 20,- EUR
Trieda D = 10,- EUR
Ak sa v jednom termíne konajú chlapci aj dievčatá, platí sa za turnaj iba jedna platba.
Poplatky sa NETÝKAJÚ turnajov detí, seniorských turnajov a plážového tenisu
Termín na úhradu poplatkov je do 30. 11. 2018.  Po tomto termíne budú turnaje, za ktoré poplatok nebude uhradený, zrušené.

úhrady poplatkov

IBAN = SK50 1100 0000 0026 2973 0229
konštantný symnol: 0558
variabilný symbol: číslo klubu (napr. 080001 - Slovan Bratislava)

Tlačivá k turnajom boli aktualizované (rozpis, správa). Môžete si ich stiahnuť v sekcii TLAČIVÁ.

 

Vložené: 15. 11. 2018       Kategória: Termínová listina
 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2019

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2019 organizujú turnaje jednotlivcov. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.