• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Termínová listina 2021

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina » Termínová listina 2021

 
news img

STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2021 a od 16. 11. ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do konca novembra. Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do 30. 11. 2020 s príslušným regionálnym tenisovým zväzom (kontakty).

 

 

 

Medzinárodné turnaje v SR (zoznam) - aktuálne informácie o medz. turnajoch nájdete v sekcii Medzinárodné súťaže

Domáce súťaže jednotlivcov - jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu. V sezóne 2021 všetky turnaje začínajú kategóriou chlapcov.

Súťaže projektu „Tenis do škôl“ budú v termínoch: 11. - 12. 5., 8. – 9. 6., 21. – 22. 9. 2021

Termíny celoslovenských súťaží družstiev

Seniori - aktuálne informácie nájdete v sekcii Súťaže seniorov

Plážový tenis - aktuálne informácie nájdete v sekcii Plážový tenis

 

Upozornenie pre usporiadateľov:

V zmysle súťažného poriadku čl. 15 treba uhradiť za turnaje zverejnené v oficiálnej termínovej listine poplatky vo výške:
Trieda A = 50,- EUR
Trieda B = 30,- EUR
Trieda C = 20,- EUR
Trieda D = 10,- EUR
Ak sa v jednom termíne konajú chlapci aj dievčatá, platí sa za turnaj iba jedna platba.
Poplatky sa NETÝKAJÚ turnajov detí a, seniorov.
Termín na úhradu poplatkov je do 30. 11. 2020.  Po tomto termíne budú turnaje, za ktoré poplatok nebude uhradený, zrušené.

IBAN = SK50 1100 0000 0026 2973 0229
konštantný symnol: 0558
variabilný symbol: číslo klubu (napr. 080001 - Slovan Bratislava)

prehľad úhrady poplatov

Tlačivá k turnajom sú aktualizované (rozpis). Môžete si ich stiahnuť v sekcii TLAČIVÁ.

 

Vložené: 16. 11. 2020       Kategória: Termínová listina
 
news img

KONKURZ - MSR jednotlivcov 2022

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov pre sezónu 2022.
Viac informácií o konkurze:   HM SR mládež      HM SR a M SR seniori   

info o prihláškach do TL 2022

 
news img

Predbežná termínová listina 2022

Predkladáme predbežné termíny najvýznamnejších medzinárodných podujatí, majstrovstiev Slovenska a turnajov triedy A, B, C a D v tenisovej sezóne 2022. Prihlášky do Termínovej listiny treba spracovať cez systém eTenis najneskôr do 15. októbra 2021.

 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2021

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2021 organizujú turnaje jednotlivcov. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.