• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Termínová listina 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina » Termínová listina 2022

 
news img

Na základe prihlášok sa uskutočnil výber do Termínovej listiny v súlade so schválenými princípmi tvorby TL a Súťažným poriadkom. STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2022 a od 15. 11. ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do konca novembra. Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do 30. 11. 2021 s príslušným regionálnym tenisovým zväzom (kontakty).

 

 

 

Medzinárodné turnaje v SR (zoznam) - aktuálne informácie o medz. turnajoch nájdete v sekcii Medzinárodné súťaže

Domáce súťaže jednotlivcov - jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu. V sezóne 2022 všetky turnaje začínajú kategóriou dievčat.

Súťaže projektu „Tenis do škôl“ budú v termínoch: 10. - 11. 5., 7. – 8. 6., 20. – 21. 9. 2022

Termíny súťaží družstiev

Seniori - aktuálne informácie nájdete v sekcii Súťaže seniorov

Plážový tenis - Do TL 2022 neboli prihlásené žiadne turnaje.

 

Upozornenie pre usporiadateľov:

V zmysle súťažného poriadku čl. 15 treba uhradiť za turnaje zverejnené v oficiálnej termínovej listine poplatky vo výške:
Trieda A = 50,- EUR
Trieda B = 30,- EUR
Trieda C = 20,- EUR
Trieda D = 10,- EUR
Ak sa v jednom termíne konajú chlapci aj dievčatá, platí sa za turnaj iba jedna platba.
Poplatky sa NETÝKAJÚ turnajov detí a seniorov.
Termín na úhradu poplatkov je do 30. 11. 2021.  Turnaje, za ktoré nebude poplatok uhradený, budú zrušené.

IBAN = SK50 1100 0000 0026 2973 0229
konštantný symnol: 0558
variabilný symbol: číslo klubu (napr. 080001 - TK Slovan Bratislava)

prehľad úhrady poplatov

Tlačivá k turnajom sú aktualizované. Môžete si ich stiahnuť v sekcii TLAČIVÁ.

 

Vložené: 15. 11. 2021       Kategória: Termínová listina
 
news img

KONKURZ - MSR jednotlivcov 2023

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov pre sezónu 2023.
Viac informácií o konkurze:   mládež      seniori   

info o prihláškach do TL 2023

 
news img

Predbežná termínová listina 2023

Predkladáme predbežné termíny najvýznamnejších medzinárodných podujatí, majstrovstiev Slovenska a turnajov triedy A, B, C a D v tenisovej sezóne 2023. Prihlášky do Termínovej listiny treba spracovať cez systém eTenis najneskôr do 15. októbra 2022.

 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2022

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2022 organizujú turnaje jednotlivcov. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.