• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Termínová listina 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina » Termínová listina 2022

 
news img

STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2022 a od 15. 11. ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do konca novembra. Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do 30. 11. 2021 s príslušným regionálnym tenisovým zväzom (kontakty).

 

 

 

Medzinárodné turnaje v SR (zoznam) - aktuálne informácie o medz. turnajoch nájdete v sekcii Medzinárodné súťaže

Domáce súťaže jednotlivcov - jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu. V sezóne 2022 všetky turnaje začínajú kategóriou dievčat.

Súťaže projektu „Tenis do škôl“ budú v termínoch: 10. - 11. 5., 7. – 8. 6., 20. – 21. 9. 2022

Termíny celoslovenských súťaží družstiev

Seniori - aktuálne informácie nájdete v sekcii Súťaže seniorov

Plážový tenis - termínová listina pre PT bude zverejnená v apríli 2022

 

Upozornenie pre usporiadateľov:

V zmysle súťažného poriadku čl. 15 treba uhradiť za turnaje zverejnené v oficiálnej termínovej listine poplatky vo výške:
Trieda A = 50,- EUR
Trieda B = 30,- EUR
Trieda C = 20,- EUR
Trieda D = 10,- EUR
Ak sa v jednom termíne konajú chlapci aj dievčatá, platí sa za turnaj iba jedna platba.
Poplatky sa NETÝKAJÚ turnajov detí a, seniorov.
Termín na úhradu poplatkov je do 30. 11. 2021.  Turnaje, za ktoré nebude poplatok uhradený, budú zrušené.

IBAN = SK50 1100 0000 0026 2973 0229
konštantný symnol: 0558
variabilný symbol: číslo klubu (napr. 080001 - TK Slovan Bratislava)

prehľad úhrady poplatov

Tlačivá k turnajom sú aktualizované. Môžete si ich stiahnuť v sekcii TLAČIVÁ.

 

Vložené: 15. 11. 2021       Kategória: Termínová listina
 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2022

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2022 organizujú turnaje jednotlivcov. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.