• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zákon o športe

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe

 
Hlavní obsah stránky

Aktuálne informácie týkajúce sa nového Zákona o Športe, ktorý je v platnosti od 1. 1. 2016

- Znenie zákona s dôvodovou správou   

- Novela zákona schválená 29. 11. 2016 (účinná od 1. 1. 2017)

- Novela Zákona o športe schválená 30. 11. 2017, (účinná od 30. 12. 2017)

- Úplné znenie zákona o športe s farebne vyznačenými zmenami po novelizáciách 

- Projekt UčPS – Implementácia Zákona o športe do praxe (otázky a odpovede, vzory dokumentov, prezentácie)

Informácie na webe Ministerstva školstva     

Povinnosti športových klubov v zmysle zákona o športe 

Zmluva o reklame alebo Zmluva o sponzorstve v športe - porovnanie   

Metodické usmernenie Ministerstva školstva k Zmluve o sponzorstve v športe  

Vplyv Zákona o športe na účtovníctvo, dane a odvody (prezentácia)   

- Súhrn dôležitých informácií pre tenisových trénerov a rozhodcov   

- Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie: 1/ súhrn informácií    2/ vzor zmluvy   

- Dobrovoľníci v športe: 1/ súhrn informácií, zverejnenie   2/ vzor zmluvy   

- Súhrn informácii o zmluvách so športovcami (typy zmlúv, ich evidencia, atď)

- Zdravotná spôsobilosť vrcholových a talentovaných športovcov: 1/ viac info   2/ vyúčtovanie - formulár   

- Informácie pre trénerov a rozhodcov k zákonu o športe  

- Novelizácia zákona = informácie o podnikaní športových odborníkov po 1. 1. 2017

Projektový manažér pre Zákon o športe
Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk , m: 0903 714 918