• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Zákon o športe

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe

 
Hlavní obsah stránky

Aktuálne informácie týkajúce sa Zákona č. 440/2015 o športe, ktorý je v platnosti od 1. 1. 2016

- Pôvodné znenie zákona o športe s dôvodovou správou od 1.1.2016   

- Aktuálne znenie zákona o športe (od 15.6.2022)

- Projekt UčPS – Implementácia Zákona o športe do praxe (otázky a odpovede, vzory dokumentov, prezentácie)

Zmluva o reklame alebo Zmluva o sponzorstve v športe - porovnanie   

Vplyv Zákona o športe na účtovníctvo, dane a odvody (prezentácia)   

- Zdravotná spôsobilosť vrcholových a talentovaných športovcov: 1/ viac info   2/ vyúčtovanie - formulár   

Projektový manažér pre Zákon o športe
Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk , m: 0903 714 918