• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Školenie trénerov 2. kvalifikačného stupňa

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Školenie trénerov 2. kvalifikačného stupňa

 
news img

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Fakultovu telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) otvára školenie trénerov 2. kvalifikačného stupňa. Školenie pozostáva zo všeobecnej časti (FTVŠ UK, 40 hodín) a špeciálnej časti (STZ, 60 hodín).

Špeciálna časť školenia bude prebiehať v pristoroch NTC (Príkopová 6, Bratislava) v termínoch: 7. - 9. 09. 2019, 28. - 30. 9. 2019 a 26. - 28. 10. 2019. Zvyšné časti špecializácie sa uskutočnia začiatkom roku 2020. Všeobecná časť školenia sa uskutoční v priestoroch FTVŠ UK  (Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 8, Bratislava) v termínoch november, december 2019.
Podmienkou účasti je ukončené školenie 1. kvalifikačného stupňa a platná licencia trénera.

Poplatok za školenie bol stanovený vo výške 260 EUR, ktorý je treba uhradiť na účet č. SK5011000000002629730229, VS 107, KS 0558, najneskoršie do 30. 06. 2019, do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko. Školenie bude otvorené iba v prípade uhradenia poplatku minimálne 15 účastníkmi.

Forma ukončenia vzdelávania:
- záverečná škúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie
- obhajoba záverečnej práce
- ospravedlnená neúčasť max. 20 % (špecializácia)
- absolvent získa doklad o odbornej spôsobilosti - tréner 2. kvalifikačného stupňa

Ostatné termíny budú zverejnené po uzávierke prihlášok (30.6.2019) pri dostatočnom počte uchádzačov. V prípade neuskutočnenia školenia budú uhradené poplatky vrátené.

V prípade otázok kontaktujte metodika STZ - juraj.nemcek@stz.sk

Zoznam prihlásených

Právo na zmenu termínov vyhradené.
 


 

 

Vložené: 12. 06. 2019       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

PTR na Slovensku

V dňoch 5. - 7. 11. 2019 sa v Bratislave uskutoční 20. medzinárodný certifikačný workshop tenisových trénerov - viac informácií.
Upozorňujeme, že toto podujatie NEORGANIZUJE Slovenský tenisový zväz, preto v prípade záujmu kontaktujte:

Dr. Peter Čáp,  PTR Slovakia Director
0915-206299, pcap@stonline.sk

 
news img

Tenisové rozcvičenie

Dávame do pozornosti súbor videí ako inšpiráciu nie len pre trénerov tenisu - TENISOVÉ ROZCVIČENIE 
 

 
news img

Aktuálny zoznam trénerov

Register TRÉNEROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ (v registri sa zobrazujú iba tréneri s platnou licenciou)

Trénerské licencie vydáva STZ na základe písomnej žiadosti o licenciu - viac informácií 

 
news img

Trénerský seminár 2018 v NTC

V dňoch 17.- 18. 11. 2018 sa v NTC v Bratislave konal medzinárodný seminár trénerov, z ktorého prinášame prezentácie lektorov ITF Hrvoje Zmajic a Bernard Pestre, ako aj videá, praktické ukážky z prezentácie kondičného trénera Rudolfa Pátka.

 
news img

AKTUÁLNE - Informácie pre trénerov a rozhodcov k zákonu o športe.

1/ Súhrn informácií platných po novelizácii od 1.1.2017 = Aktualizované znenie po zverejnení usmernenia MŠ dňa 20. 2. 2017 a informácií od Ministerstva školstva zo dňa 2. 3. 2016:  Podnikanie športových odborníkov v zmysle novelizácie Zákona o športe