• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Regióny - kontakty

Navigácia » Hlavná stránka » Kontakty » Regióny

 
Hlavní obsah stránky

 BRATISLAVSKÝ tenisový zväz (BTZ)   - predsedníctvo

 Sekretár: Doc. Ing. Michal Nemec, CSc.
 michal.nemec@stz.sk  
 
 Sídlo: Príkopova 6, 831 03 Bratislava
 miestnosť: č. A/181
 tel./fax.: 02/492 09 876
 mobil: 0903 20 76 42
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 11485920/ 0900
 IBAN: SK0809000000000011485920         BIC (SWIFT): GIBASKBX

Úradné hodiny
pondelok: 9.00 - 13.00 hod.
streda a piatok: 9.00 - 12.00 hod.
oficiálna stránka BTZ 

ZÁPADOSLOVENSKÝ tenisový zväz (ZsTZ) - predsedníctvo 

 Sekretár: Ing. Emil Vrábel 
 zapadotenis@stz.sk

 Sídlo: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2
 Listový kontakt: E. Belluša 2, 921 01 Piešťany
 tel.: 033/774 2675 , fax.: 033/76 26 628
 mobil: 0917 97 63 49
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 48281630/ 0900
 IBAN: SK2309000000000048281630

Úradné hodiny
utorok, štvrtok: 17.00 - 19.00 hod.
sobota: 10.00 - 12.00 hod.
oficiálna stránka ZsTZ 

STREDOSLOVENSKÝ tenisový zväz (SsTZ) - predsedníctvo 

 Sekretárka: Dagmar Regendová
 stredotenis@stz.sk

 Sídlo: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
 Listový kontakt: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
 tel: 048/41 42 307
 mobil: 0905 91 81 01
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0050195205/0900
 IBAN: SK6309000000000050195205

Úradné hodiny
pondelok - piatok: 9.00 - 14.00 hod. 
Termín stretnutia doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky.
oficiálna stránka SsTZ 

VÝCHODOSLOVENSKÝ tenisový zväz (VsTZ) - predsedníctvo 

Sekretár: Tomáš Záborský 
vychodotenis@stz.sk   


Sídlo: Vodárenská 15, 041 01 Košice
tel. fax: 055/63 34 939, tel. byt: 055/62 23 471
mobil: 0905 49 80 81
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. , číslo účtu: 0082139566/0900
IBAN : SK2909000000000082139566

Úradné hodiny
pondelok - piatok: 16.00 - 18.00 hod.
oficiálna stránka VsTZ