• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Domáce súťaže - jednotlivci

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže

 
news img

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2022

Aktuálne informácie: víťazi mladšieho dorastu...

Nominačné kritériá na letné ME družstiev a jednotlivcov.

Víťazka M SR dorasteniek získa voľnú kartu do kvalifikácie turnaja žien Macha Lake Open 2022 v České Lípě.

 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2022

Vzhľadom na pandemickú situáciu sú HM SR 2022 zrušené vo všetkých vekových kategóriách! 

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku