• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2023

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2023

 

Aktuálne informácie: víťazi mladšieho žiactva a mladšieho dorastu...

kritériá na nominácie na halové ME družstiev do 14 a 16 rokov

ROZPIS HM SR mládež                                                                         (Informácie o HM SR seniorov)

Prihlášky, nominácie, výsledky VÍŤAZ
DVOJHRA ŠTVORHRA
mladší žiaci Max Lörinčík
TK Petržalka
M. Lörinčík TK Petržalka
A. Adamović TK Petržalka
mladšie žiačky Romana Dekanová
TK Slávia STU BA
R. Rusnačková PP-Tatry
L. Masaryková TK 77 Skalica
starší žiaci Leon Sloboda
TC Baseline BB
D. Mačej TK Kúpele PN
L. Sloboda TC Baseline BB
staršie žiačky Lujza Zimenová
TK Žilina
S. R. Kočišová TK Slovan BA
L. Zimenová TK Žilina
mladší dorastenci Filip Dráb
TA Prešov
J. Madej TK Mladosť KE
F. Dráb TA Prešov
mladšie dorastenky Kiara Žabková
TC Empire TT
K. Žabková TC Empire TT
M. Pohánková TC Empire TT
dorastenci    
dorastenky    

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:

Mladší žiaci, TK HSC Piešťany
Adresa dvorcov: Hlboká 92, Piešťany
Riaditeľ: Peter Habán
Zástupca riaditeľa: Branislav Stankovič
Vrchný rozhodca: Pavol Šimo
Zástupca rozhodcu: Kristián Stevič
Zdravotník: Peter Klčo
Kontaktná osoba: Kristián Stevič, m: 0908 069 861, stasin@slovanet.sk

Mladšie žiačky, MŠK Poprad - Tatry
Adresa dvorcov: Teniscentrum Tatranská Lomnica
Riaditeľ: Igor Lupták
Zástupca riaditeľa: Peter Simčák
Vrchný rozhodca: Vavrinec Sedlák
Zástupca rozhodcu: Jozef Galajda
Zdravotník: MUDr. Zajac
Kontaktná osoba: Vavrinec Sedlák, m: 0903 906 325, tc@tc92levoca.eu

Starší žiaci, TK Kúpele Piešťany
Adresa dvorcov: E. Belluša 2, Piešťany
Riaditeľ: Ladislav Lacko
Zástupca riaditeľa: Silvia Rusnáková
Vrchný rozhodca: Miloslav Doležal ml.
Zástupca rozhodcu: Pavol Šimo
Zdravotník: Eva Polačiková
Kontaktná osoba: Andrej Bartovic, m: 0905 645 074, bartovic@abcontact.sk

Staršie žiačky, TJ Sokol Prešov
Adresa dvorcov: Štúrova 28/B, Prešov
Riaditeľ: Jana Palková
Zástupca riaditeľa: Peter Pavličko st.
Vrchný rozhodca: Peter Palovič
Zástupca rozhodcu: Peter Pavličko
Zdravotník: Nenad Mitrovič
Kontaktná osoba: Peter Pavličko, m: 0915 917 520, e-mail: sokolpresov@yahoo.com

Mladší dorastenci, OZ ŠK Odema Púchov
Adresa dvorcov: Nábrežie slobody 1926/4
Riaditeľ: Martina Chovancová
Zástupca riaditeľa: Marián Chovanec
Vrchný rozhodca: Ivan Luhový
Zástupca rozhodcu: Angelika Lazorová
Zdravotník: Martina Chovancová
Kontaktná osoba: Martina Chovancová, m: 0918 646 129, e-mail: martina@sportaqua.sk

Mladšie dorastenky, TK Žilina
Adresa dvorcov: Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ: Juraj Petráš
Zástupca riaditeľa: Veronika Hanuliaková
Vrchný rozhodca: Anton Blaško
Zástupca rozhodcu: Branislav Kališ, Michal Bača
Zdravotník: MUDr. Mária Petrášová, Michal Janovec
Kontaktná osoba: Ing. Anton Blaško, m: 0911 741 962, office@tkzilina.sk

Dorastenci, TC Baseline B. Bystrica
Adresa dvorcov: Švermova 6515, Banská Bystrica
Riaditeľ: Martin Labaš
Zástupca riaditeľa: Katarína Nováková
Vrchný rozhodca: Martin Madliak
Zástupca rozhodcu: Marek Novák
Zdravotník: Jana Ternuščáková
Kontaktná osoba: Marek Novák, m: 0905 524 647, mnovak@tenisbb.sk

Dorastenky, ŠK Pepas Slovenská Ľupča
Adresa dvorcov: Športová 40, Slovenská Ľupča
Riaditeľ: Jozef Stanko
Zástupca riaditeľa: Iveta Stanková
Vrchný rozhodca: Matej Stanko
Zástupca rozhodcu: Tibor Lešniak
Zdravotník: Imrich Kalmar
Kontaktná osoba: Matej Stanko, m: 0907 291 818, e-mail: matostanko@yahoo.com 

 

Vložené: 17. 01. 2023       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

Manuál organizátora turnaja

V záujme skvalitňovania domácich súťaží predkladáme manuál organizátora turnaja 2023, ktorý spracoval skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart.

Táto publikácia má slúžiť uchádzačom o organizovanie tenisových turnajov mládeže na všetkých ich úrovniach. V prvej kapitole sa zameriava na prípravu a riadenie súťaží z pohľadu ich súladu s predpismi STZ, t. j. z aspektu toho, čo musí byť dodržané resp. vykonané. Obsahom druhej kapitoly sú konkrétne činnosti a skutočnosti, ktoré by subjekty zúčastnené na manažovaní tenisových súťaží mali zabezpečiť resp. dosiahnuť.

Uvedená príručka je pomôckou pre tenisové kluby s perspektívou jej ďalšieho rozširovania, aktualizovania či zdokonaľovania.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V zmysle čl. 53a SP (platné od 27. 10. 2022) hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj  bez odhlásenia (netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť požadovanú výšku vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak hráč uvedenú povinnosť nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto skutočnosť na STZ. Tomuto hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna súťaž, na ktorej sa zúčastnil od termínu začiatku turnaja, na ktorom sa nezúčastnil, až do splnenia uvedenej povinnosti.

Ďalšie zmeny platné od 27. 10. 2022, ktoré sa týkajú priestupkov a sankcií jednotlivcov, sú nižšie v texte zvýraznené.

V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.