• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Výsledky hospodárenia

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Výsledky hospodárenia

 
news img

Čerpanie dotácií poskytnutých MŠVVaŠ

Zverejnenie vyúčtovaní príspevku uznanému športu a dotácií od MŠVVaŠ SR.

 
news img

Štvormesačná kontrola NKÚ v STZ dopadla dobre

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) vykonal v období júl až október 2021 kontrolu v Slovenskom tenisovom zväze (STZ), ktorej účelom bolo preveriť spôsob použitia príspevku uznanému športu poskytnutého STZ z kapitoly MŠVVaŠ SR.

 
news img

Hospodárenie STZ

Výsledky hospodárenia za roky 2004 - 2017 a rozpočet 2018:  Slovenský tenisový zväz

Dcérske spoločnosti: STZ Marketing, s.r.o. 
                                  Národné tenisové centrum, a.s.