• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Výsledky hospodárenia

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Výsledky hospodárenia

 
news img

Čerpanie príspevku uznanému športu a dotácií na šport

Zverejnenie vyúčtovaní príspevku uznanému športu a dotácií od MŠVVaŠ SR a MCRŠ SR

 
news img

Štvormesačná kontrola NKÚ v STZ dopadla dobre

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) vykonal v období júl až október 2021 kontrolu v Slovenskom tenisovom zväze (STZ), ktorej účelom bolo preveriť spôsob použitia príspevku uznanému športu poskytnutého STZ z kapitoly MŠVVaŠ SR.

 
news img

Hospodárenie STZ

Výsledky hospodárenia STZ sú uvedené vo Výročných správach

Schválený rozpočet STZ 2022.