• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Kluby

Navigácia » Hlavná stránka » Kontakty » Kluby

 
Hlavní obsah stránky

- ADRESÁR KLUBOV registrovaných v STZ aj s aktuálnymi internetovými stránkami

Register právnických osôb v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

V prípade akejkoľvek zmeny treba zaslať pre potreby aktualizácie údajov novo vyplnenú "Žiadosť o kolektívnu registráciu" na emailovú adresu: maria.obusekova@stz.sk  

- Pozastavenie členstva TK

- Podpora klubov a hráčov registrovaných v STZ 

- DAJTE DETI NA TENIS = adresár klubov, ktoré organizujú prípravu detí od 6 do 12 rokov, Viac info o projekte.

VÝZVA: Všetky TK, TO, TJ registrované v STZ, ktoré organizujú prípravu detí od 6 do 12 rokov a chcú byť zaradené do adresára "Dajte deti na tenis", môžu zaslať vyplnený DOTAZNÍK - "Dajte deti na tenis" na emailovú adresu:  zdena.suhajova@stz.sk  

 

 

 
 
 
news img

Aktualizácia údajov - projekt Dajte deti na tenis

STZ vyzýva všetkých oficiálnych zástupcov klubov zapojených do projektu „Dajte deti na tenis“, aby najneskôr do konca októbra zaslali na adresu zdena.suhajova@stz.sk vyrozumenie, či uvedené informácie v ZOZNAME o fungovaní prípravy detí v ich klube sú aktuálne aj pre novú sezónu. V prípade zmeny treba zaslať vyplnený dotazník pre rozbiehajúcu sa tenisovú sezónu 2021.

UPOZORNENIE: Kluby, od ktorých nedostaneme potvrdenie správnosti zverejnených údajov, resp. aktuálne informácie pre sezónu 2021, budú počnúc novembrom 2020 považované za neaktuálne a zo zoznamu vyradené.

Rovnako upozorňujeme, že do zoznamu môžu byť zaradené iba subjekty s platnou kolektívnou (klubovou) registráciou, ktorú je potrebné tiež obnoviť do konca októbra, viac informácií nájdete v článku Kolektívna (klubová) registrácia.     

26. 10. 2020
Kluby Více zde