• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Výkonný výbor STZ

Navigácia » Hlavná stránka » Kontakty » Výkonný výbor STZ

 
Hlavní obsah stránky

 Prezident STZ

*
*
*
*

RNDr. Tibor Macko
Moravany
m: 0903 780 538
tibor.macko@stonline.sk

 

Bratislavský región  

*
viceprezident STZ a predseda BTZ

*
*
Ing. Pavel Páva
Bratislava
m: 0905 267 136
pavel.pava56@gmail.com

*
*
*
*

JUDr. Radka Zrubáková
Bratislava
m: 0903 703 300
zrubakova@tkslovan.sk 

*
*
*
*

Doc,Ing. Michal Nemec CSc.
Bratislava
m: 0903 207 642
michal.nemec@stz.sk
  

Západoslovenský región

*
predseda ZsTZ

*
*
Ing. Rudolf Vrábel
Piešťany
m: 0905 254 194
vrabel.rudolf@stonline.sk

*
*
*
*

Doc. Ing. Ján Frančák
Nitra 
m: 0905 529 687 
doc.francak@gmail.com   

*
*
*
*

Ing. Tomáš Boleman, PhD
Trnava
m: 0911 170 738
tboleman@gmail.com  

Stredoslovenský región

*
predseda SsTZ

*
*
Ing. Anton Blaško
Žilina
m: 0911 741 962
office@tkzilina.sk 

*
*
*
*

Ing. Jana Tužinská
Lieskovec
0905 892 677
jana.tuzinska@gmail.com  

*
*
*
*

Doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
Čadca
m: 0903 102 694
michal.varmus@gmail.com 
 

Východoslovenský región

 *
viceprezident STZ a predseda VsTZ

*
*
Doc. Ing. Július Bacsó, CSc.
Košice
m: 0905 684 363
jbacso@netkosice.sk 

František Krepelka*
*
*
*

Tomáš Záborský
Košice
m: 0905 498 081
tomza.info@gmail.com  

Vavrinec Sedlák*
*
*
*

Vavrinec Sedlák 
Levoča
m: 0903 906 325
vased@zoznam.sk

 

Zástupca športovcov

*

*

*

Igor Zelenay
Nové Mesto nad Váhom,
m: 0902 654 103
igorzelenay@yahoo.com