• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Výkonný výbor STZ

Navigácia » Hlavná stránka » Kontakty » Výkonný výbor STZ

 
Hlavní obsah stránky

 Prezident STZ

*
*
*
*

RNDr. Tibor Macko
Moravany
m: 0903 780 538
tibor.macko@stz.sk

 

Bratislavský región  

*
viceprezident STZ a predseda BTZ

*
*
Ing. Pavel Páva
Bratislava
m: 0905 267 136
pavel.pava56@gmail.com

*
*
*
*

JUDr. Radka Zrubáková
Bratislava
m: 0903 703 300
zrubakova@tkslovan.sk 

*
*
*
*

Doc. Ing. Michal Nemec, CSc.
Bratislava
m: 0903 207 642
michal.nemec@stz.sk
  

Západoslovenský región

*
predseda ZsTZ

*
*
Ing. Rudolf Vrábel
Piešťany
m: 0905 254 194
vrabel.rudolf@gmail.com

*
*
*
*

Doc. Ing. Ján Frančák
Nitra 
m: 0905 529 687 
doc.francak@gmail.com  

*
*
*
*
Ing. Milan Mókuš, PhD.
Levice
m: 0903 666 777
milan.mokus@gmail.com

 

Stredoslovenský región

*
predseda SsTZ
*
*

Ing. Anton Blaško

Žilina
m: 0911 741 962
office@tkzilina.sk

*
*
*
*
Ing. Jana Tužinská
Lieskovec
m: 0905 892 677
jana.tuzinska@gmail.com
 

*
*
*
*
Doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
Čadca
m: 0903 102 694
michal.varmus@gmail.com

 

Východoslovenský región

*
viceprezident STZ a predseda VsTZ

*
*
Doc. Ing. Július Bacsó, CSc.
Košice
m: 0905 684 363
juliusbacso1@gmail.com

*
*
*
*
Vavrinec Sedlák
Levoča
m: 0903 906 325
vased@zoznam.sk

*
*
*
*
Tomáš Záborský
Košice
m: 0905 498 081
vychodotenis@stz.sk

 

Zástupca hráčov

*
*
*
*
Igor Zelenay
Nové Mesto nad Váhom
m: 0902 654 103
igorzelenay@yahoo.com