• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Stredoslovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz

 
SsTZ

Konferencia Stredoslovenského tenisového zväzu 2021

Konferencia zástupcov TO a TK Stredoslovenského regiónu sa uskutoční dňa 6. 10. 2021 (streda) o 16.00 hod. v Lieskovci, Kultúrny dom, Stredisková 2. 

Vzhľadom na pandemické opatrenia vstup na Konferenciu bude v režime OTP.

Pozvánka + návratka, Správa o činnosti 2020, rokovací poriadok

 
SsTZ

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne: zápis č. 5/2021prezenčná listina
                zápis č. 4/2021
                zápis máj/2021                
                zápis č. 3/2021


                                                          

 
SsTZ

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2021

Letné regionálne majstrovstvá SsTZ 2021: 

rozpis detí do 10 r. 


                                                                          
                                                                          

 
SsTZ

Spravodaje SsTZ

Aktuálne informácie SsTZ:  Spravodaj č. 2/2021

 
SsTZ

Súťaž družstiev SsTZ

Konečné poradie družstiev 

rozpis: mládež a dospelí, deti do 10 r., deti do 8 r., seniori

Termín uzávierky súpisiek: 31. 3. 2021, t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

rozdelenie prihlásených družstiev

 
SsTZ

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie: