• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Bratislavský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz

 
news img

Valné zhromaždenie BTZ

Zasadnutie Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu sa uskutoční dňa 11. 4. 2024 (štvrtok) o 17.00 hod. v NTC (sála 1), Príkopová 6, Bratislava.
Valné zhromaždenie 11.4.2024: Pozvánka, Rokovací poriadok, Hospodárenie 2023, Plán rozpočtu 2024, Návrh stanov

 
news img

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Letné regionálne Majstrovstvá BTZ 2024: rozpis, organizačné výbory

 

 
news img

Súťaž družstiev BTZ

Súťaž družstiev BTZ bola vyžrebovaná 3.4. o 10:00h v NTC:

Deti - rozpis, Mládež - rozpis, Muži - rozpis, Seniori - rozpis.

 

 
news img

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí orgánov BTZ:

 
news img

Haloví majstri bratislavského regiónu na rok 2024

Bratislavský tenisový zväz gratuluje HALOVÝM MAJSTROM BR 2024: