• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Bratislavský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz

 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Prihlásené družstvá pre sezónu 2022

Muži:     rozpis, žreb+termín 
Mládež: rozpis, žreb+termín 
Deti:      rozpis, žreb+termín 
Seniori: rozpis, žreb+termín 

Všetci vedúci družstiev musia mať v zmysle nového zákona platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...

 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa uskutočnilo dňa 16.3.2022 o 17.00 hod. v NTC Bratislava. Novozvoleným predsedom BTZ sa stal Peter Miklušičák.
Za členov VV BTZ boli zvolení: E. Csarnakovics, Peter Grič, František Babej, Jozef Šramka, Kamil Gróf
Do Rady STZ za BTZ boli zvolení: Filip Kratochvíla, Štefan Pjontek, Michal Vavro, Veronika Gróf Mikovíniová, Lucia Šramková, Michal Ulický, Marek Budoš, Chantal Škamlová.
Náhradníci: Mária Kolimárová, František Horváth, Miloš Mečíř, Ľubomír Kurhajec