• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Bratislavský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz

 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Aktuálne informácie: prihlášky...

Termín uzávierky prihlášok31. 1. 2021

 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu, ktoré bolo plánované na 11. 3. 2020, sa pre pandémiu COVID-19 neuskutočnilo.
Program, Počet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva o činnosti 2019Správa o hospodárení 2019Rozpočet na r. 2020