• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Termíny súťaží družstiev v sezóne 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Termíny súťaží družstiev v sezóne 2024

 

V sezóne 2024 sú jednotlivé súťaže družstiev plánované v nasledovných termínoch (zmena termínov vyhradená):

regionálne súťaže detí: termíny určí príslušný regionálny zväz

regionálne súťaže seniorov: termíny určí príslušný regionálny zväz

mladšie žiactvo (regionálne súťaže):

1. kolo 28. 4. 2024
2. kolo 5. 5. 2024
3. kolo 8. 5. 2024
4. kolo 2. 6. 2024
5. kolo 16. 6. 2024


staršie žiactvo (regionálne súťaže):

1. kolo 4. 5. 2024
2. kolo 25. 5. 2024
3. kolo 1. 6. 2024
4. kolo 8. 6. 2024
5. kolo 15. 6. 2024


dorast (regionálne súťaže):

1. kolo 1. 5. 2024
2. kolo 5. 5. 2024
3. kolo 8. 5. 2024
4. kolo 2. 6. 2024
5. kolo 16. 6. 2024


dospelí (regionálne súťaže, I. a II. liga):

1. kolo 27. 4. 2024
2. kolo 25. 5. 2024
3. kolo 1. 6. 2024
4. kolo 8. 6. 2024
5. kolo 15. 6. 2024


Extraliga muži a ženy:

1. kolo 28. 4. 2024
2. kolo 30. 4. 2024
3. kolo 2. 5. 2024
4. kolo (fínále) 4. 5. 2024


Pohár prezidenta STZ:

mladšie žiactvo 23. - 25. 9. 2024
staršie žiactvo 26. - 28. 9. 2024
mladší dorast 23. - 25. 9. 2024
dorast 26. - 28. 9. 2024


Detský Davis Cup a Fed Cup:

  Do 8 rokov Do 10 rokov
Klubové kolo do 6. 9. 2024 do konca mája
Oblastné kolo xxx 8. - 10.  6. 2024
Regionálne kolo 7. - 8. 9. 2024 31. 8. - 2. 9. 2024
Celoslovenské kolo xxx 3. - 6. 10. 2024


M SR družstiev:

Mladší žiaci 16. – 18. 8. 2024
Mladšie žiačky 13. – 15. 8. 2024
Starší žiaci 23. – 25. 8. 2024
Staršie žiačky 20. – 22. 8. 2024
Dorastenci 16. – 18. 8. 2024
Dorastenky 13. – 15. 8. 2024
Seniori 35+ a 55+ 23. – 25. 8. 2024
Seniori 45+ a 65+ 30. 8. - 1. 9. 2024
 
 
 


 

 

Vložené: 01. 12. 2023       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

27. 05. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2024

Aktuálne informácie: výsledky 2. kola...

27. 05. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2024


Aktuálne informácie: konečné výsledky a poradie...

04. 05. 2024
Družstvá Více zde
 
news img
22. 04. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov M SR družstiev 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska družstiev mládeže a seniorov v roku 2024.

22. 04. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Príručka pre kapitánov družstiev

Pre tenisový rok 2024 predkladáme aktualizovanú PRÍRUČKU pre KAPITÁNOV družstiev, ktorú spracoval podľa všeobecne platných predpisov STZ skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart ako pomôcku pre skvalitnenie priebehu súťaží družstiev. Odporúčame ju k nahliadnutiu všetkým kapitánom bez rozdielu regionálnej príslušnosti, avšak pred začiatkom súťaže by si kapitáni nemali zabudnúť preštudovať aj rozpis, ktorý stanovuje špecifiká jednotlivých súťaží. V prípade nejasností výkladu, resp. špecifíkácií v regiónoch, treba kontaktovať príslušný riadiaci orgán súťaže.

03. 04. 2024
Družstvá Více zde