• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

 
news img

Súpisky treba spracovať cez systém etenis do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre majstrovstvá SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou.

Na súpisku možno pridať iba hráčov s platnou registráciou.

Pri spracovaní súpisky nezabudnite skontrolovať správnosť kontaktných údajov kapitána a jeho náhradníka (telefónne číslo a e-mail). V prípade potreby aktualizáciu nahláste na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk. Kto je oprávnený vykonávať funkciu kapitána si môžete pozrieť tu.

PORADIE HRÁČOV NA SÚPISKE sa určuje podľa nasledovných priorít:

1. Medzinárodný rebríček
muži - rebríček ATP do 1 000. miesta k 27. 2. 2023
ženy - rebríček WTA do 1 000. miesta k 27. 2. 2023
dorastenci, dorastenky - rebríček ITF do 150. miesta k 27. 2. 2023 
st. žiaci, st. žiačky - rebríček TE do 50. miesta k 28. 2. 2023  

2. Oficiálny rebríček SR
dospelí - do 50. miesta (dvojhra),
mládež - do 50. miesta

3. Ostatní hráči sú zoradení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1. a 2.

4. Zahraniční hráči (cudzinci, ktorí majú v registračnom čísle CM alebo CZ) môžu byť na súpiske radení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1.

 

Ak má klub viac družstiev

  • viac družstiev v tej istej vekovej kategórii - na súpiskách nižších družstiev nesmú byť uvedení hráči, ktorí sú zaradení v základných zostavách všetkých súpisiek vyšších družstiev
  • dve družstvá v rovnakej súťaži - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč
  • viac družstiev vo všetkých regionálnych súťažiach detí do 8 rokov - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč
  • viac družstiev vo všetkých regionálnych súťažiach detí do 10 rokov - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč

Základná zostava = hráči uvedení na súpiske pod číslom 1 - 5, resp. 1 - 4, v závislosti od počtu dvojhier vypísaných pre konkrétnu súťaž (ak sú medzi nimi cudzinci, tak aj hráči uvedení pod ďalšími číslami tak, aby počet hráčov s registráciou SR bol najmenej 4)

Hráči, ktorí majú schválené hosťovanie pre aktuálnu sezónu, nemôžu byť na súpiske svojho materského klubu vo vekovej kategórii, pre ktorú bolo hosťovanie schválené.

 

DODATOČNÉ ZMENY V SÚPISKÁCH, t. j. po 31. 3. (M SR mládeže a M SR seniorov po zverejnení súpisiek)
Klub môže požiadať príslušný riadiaci orgán súťaže o pripísanie hráča na ľubovoľné miesto súpisky ktoréhokoľvek zo svojich družstiev, pri rešpektovaní súvisiacich ustanovení súťažného poriadku a nasledovných podmienok:

- preraďovanie hráčov na oficiálnej súpiske nie je možné,
- zo súpisky možno vyškrtnúť iba hráča, ktorý doposiaľ za toto družstvo nenastúpil,
- vyškrtnutý hráč nemôže byť opätovne dopísaný na súpisku,
- 2 hráčov je možné dopísať na súpisku bez poplatku,
- za každého ďalšieho dopísaného hráča uhradí klub poplatok vo výške 50,- EUR,
- cudzieho štátneho príslušníka nemožno dopísať na súpisku družstva po odohraní 1. kola súťaže.

 

Vložené: 01. 03. 2023       Kategória: Družstvá
 
news img

Extraliga 2023

Aktuálne informácie: 
Žreb sa uskutočnil 21. 3. 2023 o 10.00 hod. na STZ (tabuľka nižšie).

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

 

21. 03. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2023

Aktuálne informácie: 
Žreb sa uskutočnil 21. marca 2023 o 10.00 hod. na STZ.

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

 

21. 03. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

10. 03. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

Termíny súťaží družstiev v sezóne 2023

V sezóne 2023 sú jednotlivé súťaže družstiev plánované v nasledovných termínoch:

16. 02. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

31. 01. 2023
Družstvá Více zde