• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

 
news img

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 7. 8. a MSR seniorov do 30. 8.) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať k 31. 3. resp. k 31. 8. (pre MSR mládeže a seniorov) aktuálnej sezóny platnú registráciu, inak budú zo súpisky vyškrtnutí.

Pri spracovaní súpisky nezabudnite skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka, t. j. či majú správne telefónne číslo a e-mail. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk. Kto môže vykonávať funkciu kapitána si pozrite tu

Poradie hráčov na súpiske sa určuje podľa nasledovných priorít:

1.
Medzinárodný rebríček
muži - do 1 000. miesta rebríčka ATP (27. 2. 2017)
ženy - do 1 000. miesta rebríčka WTA (27. 2. 2017) 
dorast - do 150. miesta rebríčka ITF (27. 2. 2017)    
100.  MORVAYOVÁ Viktória
101.  MATÚŠOVÁ Barbora
staršie žiactvo - do 50. miesta rebríčka TE (28. 2. 2017) = 9. týždeň
10.    SUCHÁNKOVÁ Sara
35.    JAŠKOVÁ Anika

Pre MSR družstiev mládeže postupujúce družstvá zostavujú NOVÉ súpisky, pričom pre určenie poradia hráčov na týchto súpiskách je rozhodujúci rebríček vydaný 31. týždeň, t. j. 31. 7. 2017 pre ITF - dorast a 1. 8. 2017 pre TE – staršie žiactvo.

2. Oficiálny rebríček SR
muži - do 40. miesta (dvojhra),
ženy - do 25. miesta (dvojhra),
mládež - do 25. miesta

3.
Ostatní hráči sú zaradení v ľubovoľnom poradí za hráčmi.
podľa bodu 1. a 2.

4.
Zahraniční hráči (cudzinci) môžu byť na súpiske iba v kategórii dospelých. Ak nemajú medzinárodný rebríček do 1 000. miesta, môžu byť radení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1.

Ak má klub v súťažiach viac družstiev tej istej vekovej kategórie, nesmú byť uvedení na súpiskách nižších družstiev hráči, zaradení v základných zostavách všetkých súpisiek vyšších družstiev.

Ak štartujú dve družstvá klubu v rovnakej súťaži, nesmú mať na svojich súpiskách ani v jednom prípade rovnakého hráča.

Základná zostava = hráči uvedení na súpiske pod číslom 1 - 5, resp. 1 - 4, v závislosti od počtu dvojhier vypísaných pre konkrétnu súťaž (ak sú medzi nimi cudzinci, tak aj hráči uvedení pod ďalšími číslami tak, aby počet hráčov s registráciou SR bol najmenej 4)

Hráči, ktorí majú schválené hosťovanie pre aktuálnu sezónu, nemôžu byť na súpiske  svojho materského klubu vo vekovej kategórii, pre ktorú bolo hosťovanie schválené.

DODATOČNÉ ZMENY V SÚPISKÁCH, t. j. po 31. 3. resp. po 8. 8. (pre MSR mládeže) a po 25. 8. (pre MSR seniorov)
Klub môže požiadať príslušný riadiaci orgán súťaže o pripísanie hráča na ľubovoľné miesto súpisky ktoréhokoľvek zo svojich družstiev, pri rešpektovaní súvisiacich ustanovení súťažného poriadku a nasledovných podmienok:

- preraďovanie hráčov na oficiálnej súpiske nie je možné,
- po zverejnení súpisiek nie je možné škrtať hráčov zo základnej zostavy,
- zo súpisky možno vyškrtnúť iba hráča, ktorý doposiaľ za toto družstvo nenastúpil,
- vyškrtnutý hráč nemôže byť opätovne dopísaný na súpisku,
- 2 hráčov je možné dopísať na súpisku bez poplatku,
- za každého ďalšieho dopísaného hráča uhradí klub poplatok vo výške 50,- EUR,
- cudzieho štátneho príslušníka nemožno dopísať na súpisku družstva po odohraní 1. kola súťaže.

 

Vložené: 24. 03. 2017       Kategória: Družstvá
 
news img

Príručka pre kapitánov družstiev

Dávame do pozornosti veľmi užitočnú PRÍRUČKU pre KAPITÁNOV družstiev, ktorú spracoval a aktualizoval podľa všeobecne platných predpisov STZ skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart ako pomôcku pre skvalitnenie priebehu súťaží družstiev. Odporúčame ju k nahliadnutiu všetkým kapitánom bez rozdielu regionálnej príslušnosti, avšak pred začiatkom súťaže by si kapitáni nemali zabudnúť preštudovať aj rozpis, ktorý stanovuje špecifiká jednotlivých súťaží. V prípade nejasností výkladu, resp. špecifíkácií v regiónoch, treba kontaktovať príslušný riadiaci orgán súťaže.

18. 04. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2017

Aktuálne informácie, rozpis súťaže...

01. 04. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2017

Dňa 15. 3. 2017 prebehlo na STZ vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky: treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

15. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni družstiev po novom

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

14. 02. 2017
Družstvá Více zde