• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

 
news img

Súpisky treba spracovať cez systém etenis od 1. 3. do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre majstrovstvá SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou.

Na súpisku možno pridať iba hráčov s platnou registráciou.

Pri spracovaní súpisky nezabudnite skontrolovať správnosť kontaktných údajov kapitána a jeho náhradníka (telefónne číslo a e-mail). V prípade potreby aktualizáciu nahláste na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk. Kto je oprávnený vykonávať funkciu kapitána si môžete pozrieť tu.

PORADIE HRÁČOV NA SÚPISKE sa určuje podľa nasledovných priorít:

1. Medzinárodný rebríček
muži - rebríček ATP do 1 000. miesta k 28. 2. 2022
ženy - rebríček WTA do 1 000. miesta k 28. 2. 2022
dorast - rebríček ITF do 150. miesta k 28. 2. 2022 chlapci/dievčatá (pre M SR k 1. 8. 2022)
st. žiactvo - rebríček TE do 50. miesta k 22. 2. 2022 chlapci/dievčatá (pre M SR k 2. 8. 2022)

2. Oficiálny rebríček SR
dospelí - do 50. miesta (dvojhra),
mládež - do 50. miesta

3. Ostatní hráči sú zoradení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1. a 2.

4. Zahraniční hráči (cudzinci) môžu byť na súpiske iba v kategórii dospelých. Ak nemajú medzinárodný rebríček do 1 000. miesta, môžu byť radení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1.

 

Ak má klub viac družstiev

  • viac družstiev v tej istej vekovej kategórii - na súpiskách nižších družstiev nesmú byť uvedení hráči, ktorí sú zaradení v základných zostavách všetkých súpisiek vyšších družstiev
  • dve družstvá v rovnakej súťaži - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč
  • viac družstiev vo všetkých regionálnych súťažiach detí do 8 rokov - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč
  • viac družstiev vo všetkých regionálnych súťažiach detí do 10 rokov - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč

Základná zostava = hráči uvedení na súpiske pod číslom 1 - 5, resp. 1 - 4, v závislosti od počtu dvojhier vypísaných pre konkrétnu súťaž (ak sú medzi nimi cudzinci, tak aj hráči uvedení pod ďalšími číslami tak, aby počet hráčov s registráciou SR bol najmenej 4)

Hráči, ktorí majú schválené hosťovanie pre aktuálnu sezónu, nemôžu byť na súpiske svojho materského klubu vo vekovej kategórii, pre ktorú bolo hosťovanie schválené.

 

DODATOČNÉ ZMENY V SÚPISKÁCH, t. j. po 31. 3. (M SR mládeže a M SR seniorov po zverejnení súpisiek)
Klub môže požiadať príslušný riadiaci orgán súťaže o pripísanie hráča na ľubovoľné miesto súpisky ktoréhokoľvek zo svojich družstiev, pri rešpektovaní súvisiacich ustanovení súťažného poriadku a nasledovných podmienok:

- preraďovanie hráčov na oficiálnej súpiske nie je možné,
- po zverejnení súpisiek nie je možné škrtať hráčov zo základnej zostavy,
- zo súpisky možno vyškrtnúť iba hráča, ktorý doposiaľ za toto družstvo nenastúpil,
- vyškrtnutý hráč nemôže byť opätovne dopísaný na súpisku,
- 2 hráčov je možné dopísať na súpisku bez poplatku,
- za každého ďalšieho dopísaného hráča uhradí klub poplatok vo výške 50,- EUR,
- cudzieho štátneho príslušníka nemožno dopísať na súpisku družstva po odohraní 1. kola súťaže.

 

Vložené: 28. 02. 2022       Kategória: Družstvá
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2022

Aktuálne informácie: konečné výsledky starších žiakov…

28. 08. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

27. 06. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2022

Aktuálne informácie: konečné výsledky...

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev pre sezónu 2022

rozpis súťaže

Termíny súťaže:
1. kolo - 2. 5. (pondelok)
2. kolo - 4. 5. (streda)
3. kolo - 6. 5. (piatok)

27. 06. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis, nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

31. 03. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2022

Dňa 16. 3. 2022 sa uskutočnilo vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácií o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

16. 03. 2022
Družstvá Více zde