• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

 
news img

Súpisky treba spracovať cez systém etenis do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre majstrovstvá SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou.

Na súpisku možno pridať iba hráčov s platnou registráciou.

Pri spracovaní súpisky nezabudnite skontrolovať správnosť kontaktných údajov kapitána a jeho náhradníka (telefónne číslo a e-mail). V prípade potreby aktualizáciu nahláste na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk. Kto je oprávnený vykonávať funkciu kapitána si môžete pozrieť tu.

PORADIE HRÁČOV NA SÚPISKE sa určuje podľa nasledovných priorít:

1. Medzinárodný rebríček (posledný februárový)
muži - rebríček ATP do 1 000. miesta 
ženy - rebríček WTA do 1 000. miesta
dorastenci, dorastenky - rebríček ITF do 150. miesta  
st. žiaci, st. žiačky - rebríček TE do 50. miesta  

2. Oficiálny rebríček SR
dospelí - do 50. miesta (dvojhra),
mládež - do 50. miesta

3. Ostatní hráči sú zoradení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1. a 2.

4. Zahraniční hráči (cudzinci, ktorí majú v registračnom čísle CM alebo CZ) môžu byť na súpiske radení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1.

 

Ak má klub viac družstiev

  • viac družstiev v tej istej vekovej kategórii - na súpiskách nižších družstiev nesmú byť uvedení hráči, ktorí sú zaradení v základných zostavách všetkých súpisiek vyšších družstiev
  • dve družstvá v rovnakej súťaži - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč
  • viac družstiev vo všetkých regionálnych súťažiach detí do 7 rokov - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč
  • viac družstiev vo všetkých regionálnych súťažiach detí do 8 rokov - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč
  • viac družstiev vo všetkých regionálnych súťažiach detí do 10 rokov - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký hráč

Základná zostava = hráči uvedení na súpiske pod číslom 1 - 5, resp. 1 - 4, v závislosti od počtu dvojhier vypísaných pre konkrétnu súťaž (ak sú medzi nimi cudzinci, tak aj hráči uvedení pod ďalšími číslami tak, aby počet hráčov s registráciou SR bol najmenej 4)

Hráči, ktorí majú schválené hosťovanie pre aktuálnu sezónu, nemôžu byť na súpiske svojho materského klubu vo vekovej kategórii, pre ktorú bolo hosťovanie schválené.

 

DODATOČNÉ ZMENY V SÚPISKÁCH, t. j. po 31. 3. (M SR mládeže a M SR seniorov po zverejnení súpisiek)
Klub môže kedykoľvek požiadať príslušný riadiaci orgán súťaže o pripísanie hráča na ľubovoľné miesto súpisky ktoréhokoľvek zo svojich družstiev, pri rešpektovaní súvisiacich ustanovení súťažného poriadku a nasledovných podmienok:

- preraďovanie hráčov na oficiálnej súpiske nie je možné,
- zo súpisky možno vyškrtnúť iba hráča, ktorý doposiaľ za toto družstvo nenastúpil,
- vyškrtnutý hráč nemôže byť opätovne dopísaný na súpisku,
- 2 hráčov je možné dopísať na súpisku bez poplatku,
- za každého ďalšieho dopísaného hráča uhradí klub poplatok vo výške 50,- EUR,
- cudzieho štátneho príslušníka nemožno dopísať na súpisku družstva po odohraní 1. kola súťaže (na M SR po zverejnení súpisiek). 

 

Vložené: 01. 03. 2024       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

27. 05. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2024

Aktuálne informácie: výsledky 2. kola...

27. 05. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2024


Aktuálne informácie: konečné výsledky a poradie...

04. 05. 2024
Družstvá Více zde
 
news img
22. 04. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov M SR družstiev 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska družstiev mládeže a seniorov v roku 2024.

22. 04. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Príručka pre kapitánov družstiev

Pre tenisový rok 2024 predkladáme aktualizovanú PRÍRUČKU pre KAPITÁNOV družstiev, ktorú spracoval podľa všeobecne platných predpisov STZ skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart ako pomôcku pre skvalitnenie priebehu súťaží družstiev. Odporúčame ju k nahliadnutiu všetkým kapitánom bez rozdielu regionálnej príslušnosti, avšak pred začiatkom súťaže by si kapitáni nemali zabudnúť preštudovať aj rozpis, ktorý stanovuje špecifiká jednotlivých súťaží. V prípade nejasností výkladu, resp. špecifíkácií v regiónoch, treba kontaktovať príslušný riadiaci orgán súťaže.

03. 04. 2024
Družstvá Více zde