• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

 
news img

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 10. 8. 2020 a MSR seniorov do 20. 8. 2020) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať platnú registráciu.

Pri spracovaní súpisky nezabudnite skontrolovať správnosť kontaktných údajov uvedených u kapitána a jeho náhradníka (telefónne číslo a e-mail). V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk. Kto je oprávnený vykonávať funkciu kapitána si môžete pozrieť tu.

Poradie hráčov na súpiske sa určuje podľa nasledovných priorít:

1. Medzinárodný rebríček
muži - rebríček ATP do 1 000. miesta (24. 2. 2020)
ženy - rebríček WTA do 1 000. miesta (24. 2. 2020) 

dorast - do 150. miesta rebríčka ITF (24. 2. 2020)
90. Novanský Michal
139. Palovič Lukáš
----------------------------------
105. Čisovská Romana
115. Behúlová Bianca
118. Zelníčková Radka
130. Méri Eszter

staršie žiactvo - do 50. miesta rebríčka TE (25. 2. 2020) = 9. týždeň
xxx

Pre MSR družstiev mládeže postupujúce družstvá zostavujú NOVÉ súpisky, pričom pre určenie poradia hráčov na týchto súpiskách je rozhodujúci rebríček vydaný v 32. týždni, t. j. 3. 8. 2020 pre ITF - dorast a 4. 8. 2020 pre TE – staršie žiactvo.

2. Oficiálny rebríček SR
muži - do 40. miesta (dvojhra),
ženy - do 25. miesta (dvojhra),
mládež - do 25. miesta

3. Ostatní hráči sú zaradení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1. a 2.

4. Zahraniční hráči (cudzinci) môžu byť na súpiske iba v kategórii dospelých. Ak nemajú medzinárodný rebríček do 1 000. miesta, môžu byť radení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1.

Ak má klub v súťažiach viac družstiev tej istej vekovej kategórie, nesmú byť uvedení na súpiskách nižších družstiev hráči, zaradení v základných zostavách všetkých súpisiek vyšších družstiev.

Ak štartujú dve družstvá klubu v rovnakej súťaži, nesmú mať na svojich súpiskách ani v jednom prípade rovnakého hráča.

Základná zostava = hráči uvedení na súpiske pod číslom 1 - 5, resp. 1 - 4, v závislosti od počtu dvojhier vypísaných pre konkrétnu súťaž (ak sú medzi nimi cudzinci, tak aj hráči uvedení pod ďalšími číslami tak, aby počet hráčov s registráciou SR bol najmenej 4)

Hráči, ktorí majú schválené hosťovanie pre aktuálnu sezónu, nemôžu byť na súpiske svojho materského klubu vo vekovej kategórii, pre ktorú bolo hosťovanie schválené.

DODATOČNÉ ZMENY V SÚPISKÁCH, t. j. po 31. 3. resp. po 10. 8. (pre MSR mládeže) a po 20. 8. (pre MSR seniorov)
Klub môže požiadať príslušný riadiaci orgán súťaže o pripísanie hráča na ľubovoľné miesto súpisky ktoréhokoľvek zo svojich družstiev, pri rešpektovaní súvisiacich ustanovení súťažného poriadku a nasledovných podmienok:

- preraďovanie hráčov na oficiálnej súpiske nie je možné,
- po zverejnení súpisiek nie je možné škrtať hráčov zo základnej zostavy,
- zo súpisky možno vyškrtnúť iba hráča, ktorý doposiaľ za toto družstvo nenastúpil,
- vyškrtnutý hráč nemôže byť opätovne dopísaný na súpisku,
- 2 hráčov je možné dopísať na súpisku bez poplatku,
- za každého ďalšieho dopísaného hráča uhradí klub poplatok vo výške 50,- EUR,
- cudzieho štátneho príslušníka nemožno dopísať na súpisku družstva po odohraní 1. kola súťaže.

 

Vložené: 02. 03. 2020       Kategória: Družstvá
 
news img

Extraliga 2020

Žrebovanie sa uskutočnilo v pondelok 30. 3. 2020. Z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie bolo neverejné.
Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

rozpis súťaže

30. 03. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2020

Žrebovanie sa uskutočnilo v pondelok 30. 3. 2020. Z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie bolo neverejné.
Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

30. 03. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

06. 02. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

08. 12. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2020

Aktuálne informácie: termíny...

 

08. 12. 2019
Družstvá Více zde