• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

 
news img

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

Pokutu môžete uhradiť bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet číslo SK50 1100 0000 0026 2973 0229, konštantný symbol 0558 a variabilný symbol 103, do poznámky uveďte druh súťaže a družstvo za ktoré pokutu uhrádzate. 

Informáciu o úhrade zašlite na mail zdena.suhajova@stz.sk, aby bolo možné platbu vyhľadať. V opačnom prípade bude pokuta evidovaná ako neuhradená a žiadne družstvá týchto klubov nebudú môcť štartovať v nasledujúcej sezóne.

 

Vložené: 16. 10. 2023       Kategória: Družstvá
 
news img

Termíny súťaží družstiev v sezóne 2024

V sezóne 2023 sú jednotlivé súťaže družstiev plánované v nasledovných termínoch:

14. 11. 2023
Družstvá Více zde