• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Východoslovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz

 
VsTZ

Majstrovstvá východoslovenského regiónu 2020

Letné regionálne majstrovstvá VsTZ 2020: 

DETI do 10 rokov - rozpis
Organizačný výbor:
Riaditeľ: E. Jedináková
Zást. riaditeľa: M. Martinková
Vrchný rozhodca: P. Jedinák
Zást. vrchného rozhodcu: M. Jedinák
Zdravotník: V. Kaťuch
Kontaktná osoba: Peter Jedinák, m: 0905 586 655, tkmladost@gmail.com

 

 
VsTZ

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:   9/ 2018 , 10/ 2018 

 
VsTZ

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

 
VsTZ

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie a nominácie VsTZ

Predsedníctvo VsTZ zverejňuje záväzný postup pri akceptácii hráčov na turnaje triedy C a D a nominácie VsTZ na MSR. Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov VsTZ. Nedodržanie akceptácie VV VsTZ bude posudzovať ako disciplinárny priestupok, zo strany TK.