• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Východoslovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz

 
VsTZ

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:  4/2022,  5/2022 

 
VsTZ

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

 
VsTZ

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie a nominácie VsTZ

Predsedníctvo VsTZ zverejňuje záväzný postup pri akceptácii hráčov na turnaje triedy C a D a nominácie VsTZ na MSR. Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov VsTZ. Nedodržanie akceptácie VV VsTZ bude posudzovať ako disciplinárny priestupok, zo strany TK.