• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz » Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

 

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

PREDSEDNÍCTVO VsTZ

Predseda: Vavrinec Sedlák 

​Čestný predseda: Doc. Ing. Július Bacsó, CSc., 0905 684 363, juliusbacso1@gmail.com

Podpredseda: Ing. Igor Lupták

Členovia: Dušan Hrebík
                 Marek Potočňák
                 Ing. Peter Jedinák
                 Jozef Maras ml.
                 Ladislav Bujňák - zástupca hráčov

Kontrolór VsTZ: Ing. Vladimír Gerhart

Sekretár: Tomáš Záborský

Disciplinárna komisia: Ing. Peter Jedinák (predseda), Ing. Igor Lupták

Rozhodcovská komisia: Dušan Hrebík (predseda), Jozef Maras ml.

Zástupcovia z VsTZ v orgánoch STZ:      VV STZ 
                                                                     Rada STZ

- Stanovy VsTZ - platné od 18. 3. 2016
- Dodatok č. 01/2018 - platný od 16. 3. 2018
- Úplné znenie Stanov VsTZ v znení Dodatkov  

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj VsTZ) 

 Adresár klubov - (aj VsTZ)

Informácie zo zasadnutí Výkonného výboru VsTZ
- 05. 08. 2022: zápis per rollam
- 13. 07. 2022: zápis
- 31. 05. 2022: zápis
- 05. 04. 2022: zápis
- 30. 03. 2022: zápis per rollam
- 21. 03. 2022: zápis
- 16. 10. 2018: zápis
- 03. 07. 2018: zápis
- 17. 05. 2018: zápis
- 22. 02. 2018: zápis+prezenčná listina
- 19. 10. 2017: zápis+prezenčná listina
- 27. 06. 2017: zápis+prezenčná listina
- 16. 05. 2017: zápis
- 28. 02. 2017: zápis
- 18. 10. 2016: zápis
- 20. 06. 2016: zápis
- 22. 02. 2016: zápis

Informácie z konferencie VsTZ

- 25. 3. 2022: PozvánkaZápis + prez.Rokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtu 2022, Správa o činnosti za rok 2021,
                      Správa o hospodárení za rok 2021Návrhy kandidátov, Správa návrhovej komisie
- 15. 3. 2019: Zápis
- 16. 3. 2018: PozvánkaUzneseniePrezenčné listiny,  Správa o činnosti za rok 2017Správa o hospodárení za rok 2017
                      Návrh rozpočtu na rok 2018, Rokovací poriadok, Volebný poriadok, KandidátkaSpráva kontrolóra
- 17. 3. 2017: Pozvánka, Zápis, Prezenčné listiny , Správa o činnosti za rok 2016, Správa o hospodárení za rok 2016,
                      Návrh rozpočtu na rok 2017Správa kontrolóra,
- 18. 3. 2016: PozvánkaZápisPrezenčná listina delegátovPrezenčná listina hostíSpáva o činnosti za rok 2015,   
                      Správa o hospodárení za rok 2015Návrh rozpočtu na rok 2016Štatút kontrolóra VsTZSmernica per rollam   

 

 

 

Vložené: 18. 08. 2022       Kategória: Východoslovenský tenisový zväz
 
VsTZ

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:  4/2022,  5/2022 

 
VsTZ

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie a nominácie VsTZ

Predsedníctvo VsTZ zverejňuje záväzný postup pri akceptácii hráčov na turnaje triedy C a D a nominácie VsTZ na MSR. Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov VsTZ. Nedodržanie akceptácie VV VsTZ bude posudzovať ako disciplinárny priestupok, zo strany TK.