• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz » Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

 

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

PREDSEDNÍCTVO VsTZ

Predseda: Doc. Ing. Július Bacsó, CSc. 

Členovia: Tomáš Záborský 
                 Štefan Joppa
                 Ing. Milan Pavlovčík
                 Martin Jedinák
                 Vavrinec Sedlák
                 Ing. Peter Palovič
                 Roman Čepel  (zástupca hráčov)            

Kontrolór VsTZ: Ing. Vladimír Gerhart

Disciplinárna komisia: Štefan Joppa (predseda), Milan Pavlovčík (podpredseda),

Rozhodcovská komisia:  Vavrinec Sedlák (predseda), Mgr. Milan Sokol (podpredseda)

Sekretár VsTZ: Tomáš Záborský

Zástupcovia z VsTZ v orgánoch STZ:      VV STZ 
                                                                     Rada STZ

- Stanovy Východoslovenského tenisového zväzu  

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj VsTZ) 

 Adresár klubov - (aj VsTZ)

Informácie zo zasadnutí Výkonného výboru VsTZ
- 16 10. 2018: zápis
- 03 07. 2018: zápis
- 17 05. 2018: zápis
- 22. 02. 2018: zápis+prezenčná listina
- 19. 10. 2017: zápis+prezenčná listina
- 27. 06. 2017: zápis+prezenčná listina
- 16. 05. 2017: zápis
- 28. 02. 2017: zápis
- 18. 10. 2016: zápis
- 20. 06. 2016: zápis
- 22. 02. 2016: zápis

Informácie z konferencie VsTZ
- 16. 03. 2018:  PozvánkaUzneseniePrezenčné listiny,  Správa o činnosti za rok 2017Správa o hospodárení za rok 2017
                                Návrh rozpočtu na rok 2018, Rokovací poriadok, Volebný poriadok, KandidátkaSpráva kontrolóra
- 17. 03. 2017:  Pozvánka, Zápis, Prezenčné listiny , Správa o činnosti za rok 2016, Správa o hospodárení za rok 2016,
                                Návrh rozpočtu na rok 2017Správa kontrolóra,
- 18. 03. 2016:  PozvánkaZápisPrezenčná listina delegátovPrezenčná listina hostí      
                                Spáva o činnosti za rok 2015Správa o hospodárení za rok 2015 ,  Návrh rozpočtu na rok 2016 , 
                                Štatút kontrolóra VsTZ  ,  Smernica per rollam   

 

 

 

Vložené: 26. 11. 2018       Kategória: Východoslovenský tenisový zväz
 
VsTZ

Konferencia Východoslovenského tenisového zväzu (VsTZ)

Konferencia VsTZ sa uskutočnila dňa 15. 3. 2019 o 17.00 hod. v Košiciach, v zasadačke štadióna Lokomotívy Košice. Zápis

 
news img

Súťaž družstiev VsTZ

rozpis: mládež, dospelí a seniori, deti do 10 r., deti do 8 r.

rozdelenie prihlásených družstiev

Termín uzávierky súpisiek: 31. 3. 2021, t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

 
VsTZ

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:   9/ 2018 , 10/ 2018 

 
VsTZ

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie a nominácie VsTZ

Predsedníctvo VsTZ zverejňuje záväzný postup pri akceptácii hráčov na turnaje triedy C a D a nominácie VsTZ na MSR. Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov VsTZ. Nedodržanie akceptácie VV VsTZ bude posudzovať ako disciplinárny priestupok, zo strany TK.