• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz » Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

 
news img

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

PREDSEDNÍCTVO VsTZ

Predseda: Vavrinec Sedlák 

​Čestný predseda: Doc. Ing. Július Bacsó, CSc., 0905 684 363, juliusbacso1@gmail.com

Podpredseda: Ing. Igor Lupták

Členovia: Dušan Hrebík
                 Marek Potočňák
                 Ing. Peter Jedinák
                 Jozef Maras ml.
                 Ladislav Bujňák - zástupca hráčov

Kontrolór VsTZ: Ing. Vladimír Gerhart

Sekretár: Tomáš Záborský

Disciplinárna komisia: Ing. Peter Jedinák (predseda), Ing. Igor Lupták

Rozhodcovská komisia: Dušan Hrebík (predseda), Jozef Maras ml.

Zástupcovia z VsTZ v orgánoch STZ:      VV STZ 
                                                                     Rada STZ

- Stanovy VsTZ - platné od 18. 3. 2016
- Dodatok č. 01/2018 - platný od 16. 3. 2018
- Úplné znenie Stanov VsTZ v znení Dodatkov  

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj VsTZ) 

 Adresár klubov - (aj VsTZ)

Informácie zo zasadnutí Výkonného výboru VsTZ
​​- 12. 07. 2023: zápis 
​​- 24. 05. 2023: zápis 
​- 08. 03. 2023: zápis
​- 07. 12. 2022: zápis
​- 19. 10. 2022: zápis per rollam
​- 19. 10. 2022: zápis
- 07. 09. 2022: zápis
- 05. 08. 2022: zápis per rollam
- 13. 07. 2022: zápis
- 31. 05. 2022: zápis
- 05. 04. 2022: zápis
- 30. 03. 2022: zápis per rollam
- 21. 03. 2022: zápis
- 16. 10. 2018: zápis
- 03. 07. 2018: zápis
- 17. 05. 2018: zápis
- 22. 02. 2018: zápis+prezenčná listina
- 19. 10. 2017: zápis+prezenčná listina
- 27. 06. 2017: zápis+prezenčná listina
- 16. 05. 2017: zápis
- 28. 02. 2017: zápis
- 18. 10. 2016: zápis
- 20. 06. 2016: zápis
- 22. 02. 2016: zápis

Informácie z konferencie VsTZ

- 25. 3. 2022: PozvánkaZápis + prez.Rokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtu 2022, Správa o činnosti za rok 2021,
                      Správa o hospodárení za rok 2021Návrhy kandidátov, Správa návrhovej komisie
- 15. 3. 2019: Zápis
- 16. 3. 2018: PozvánkaUzneseniePrezenčné listiny,  Správa o činnosti za rok 2017Správa o hospodárení za rok 2017
                      Návrh rozpočtu na rok 2018, Rokovací poriadok, Volebný poriadok, KandidátkaSpráva kontrolóra
- 17. 3. 2017: Pozvánka, Zápis, Prezenčné listiny , Správa o činnosti za rok 2016, Správa o hospodárení za rok 2016,
                      Návrh rozpočtu na rok 2017Správa kontrolóra,
- 18. 3. 2016: PozvánkaZápisPrezenčná listina delegátovPrezenčná listina hostíSpáva o činnosti za rok 2015,   
                      Správa o hospodárení za rok 2015Návrh rozpočtu na rok 2016Štatút kontrolóra VsTZSmernica per rollam   

 

 

 

Vložené: 27. 09. 2023       Kategória: Východoslovenský tenisový zväz
 
news img

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:  Spravodaj 3/2023

 
news img

Konferencia Východoslovenského tenisového zväzu (VsTZ)

Konferencia Východoslovenského regiónu sa bude konať dňa 31. 3. 2023 o 16.00 hod. v zasadačke štadióna Lokomotívy Košice.

Pozvánka, zápis + prílohy

 
news img

Súťaž družstiev VsTZ

Rozpisy: deti do 8 rokov, deti do 10 rokov, mládež, muži, seniori

Termín uzávierky súpisiek: 31. marca, t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

 
news img

Nové logo VsTZ

Východoslovenský tenisový zväz pri príležitosti zverejnenia Termínovej listiny na rok 2023 predstavuje širokej verejnosti svoje nové logo. Veríme, že sa Vám bude páčiť a zároveň sme presvedčení, že bude značkou silného a úspešného regiónu. 

Nové logo budeme postupne zapracovávať do jednotlivých komunikačných kanálov a materiálov a stane sa našou neoddeliteľnou súčasťou.

Úspešnú tenisovú sezónu praje VV VsTZ.

logo manuál