• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Konferencia Východoslovenského tenisového zväzu (VsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz » Konferencia Východoslovenského tenisového zväzu (VsTZ)

 

Konferencia Východoslovenského regiónu sa konala dňa 25. 3. 2022 o 17.00 hod. v Košiciach.
Predsedom VsTZ sa stal Vavrinec Sedlák.
Za členov VV VsTZ boli zvolení: Marek Potočňák, Dušan Hrebík, Jozef Maras ml., Peter Jedinák, Tomáš Záborský, Igor Lupták
Za zástupcu hráčov vo VV VsTZ bol zvolený: Ladislav Bujňák
Do Rady STZ za VsTZ boli zvolení: Jozef Maras ml., Marek Potočňák, Dušan Hrebík, Jozef Mikuš, Štefan Joppa, Tomáš Záborský, Igor Lupták, Vladimír Gerhart  
Náhradníci do Rady STZ: Milan Sokol, Martin Jedinák, Ján Polóny, Miroslav Sadecký

Pozvánka, Zápis + prez.Rokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtu 2022, Správa o činnosti za rok 2021, Správa o hospodárení za rok 2021Návrhy kandidátov, Správa návrhovej komisie

 

* * * Archív * * *

Konferencia 25. 3. 2022: PozvánkaZápis + prez.Rokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtu 2022, Správa o činnosti za rok 2021, Správa o hospodárení za rok 2021Návrhy kandidátov, Správa návrhovej komisie

Konferencia 15. 3. 2019: Zápis

Konferencia 16. 3. 2018: PozvánkaZápisPrezenčné listiny,  Správa o činnosti za rok 2017Správa o hospodárení za rok 2017Návrh rozpočtu na rok 2018, Rokovací poriadok, Volebný poriadok, KandidátkaSpráva kontrolóra

Konferencia 17. 3. 2017: PozvánkaZápisPrezenčné listiny , Správa o činnosti za rok 2016Správa o hospodárení za rok 2016Návrh rozpočtu na rok 2017Správa kontrolóra

Konferencia 18. 3. 2016: PozvánkaZápisPrezenčná listina delegátovPrezenčná listina hostíSpáva o činnosti za rok 2015Správa o hospodárení za rok 2015Návrh rozpočtu na rok 2016Štatút kontrolóra VsTZSmernica per rollamStanovy   

 

Vložené: 21. 04. 2022       Kategória: Východoslovenský tenisový zväz
 
VsTZ

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:   3/2022 

 
VsTZ

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

 
VsTZ

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie a nominácie VsTZ

Predsedníctvo VsTZ zverejňuje záväzný postup pri akceptácii hráčov na turnaje triedy C a D a nominácie VsTZ na MSR. Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov VsTZ. Nedodržanie akceptácie VV VsTZ bude posudzovať ako disciplinárny priestupok, zo strany TK.