• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Kapitáni, vedúci družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Kapitáni, vedúci družstiev

 

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

a) M SR mládeže
      - tréner s platnou licenciou
b) ostatné súťaže (vrátane Seniorov, Detí, Detského DC a FC)
      - rozhodca s platnou licenciou alebo
      - kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie (licencia K)

Preto vyzývame všetky kluby, ktoré sa plánujú prihlásiť do súťaží družstiev na ktorejkoľvek úrovni, aby si najneskôr do spracovania súpisiek zabezpečili osoby oprávnené robiť funkciu kapitána v zmysle vyššie uvedených bodov. Aj osoby, ktoré už boli vyškolené na funkciu kapitána a zaevidované v STZ, musia mať platné oprávnenie STZ na výkon funkcie. Toto platné oprávnenie získajú na základe:

Žiadosti zasielajte na adresu alena.cernusakova@stz.sk. V prípade, že je žiadosť úplná, žiadateľ bude riadne zaregistrovaný ako kapitán (licencia K) s platným oprávnením na výkon funkcie a zverejnený v príslušnej databáze STZ. Zároveň bude zapísaný do Registra fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ. Po skončení platnosti licencie je obnova možná prostredníctvom žiadosti a úhrady registračného poplatku na nasledujúce obdobie.

Zoznam evidovaných KAPITÁNOV s platnou licenciou

Karta rozhodcu  

Kluby, ktoré nemajú dostatočný počet kapitánov s platným oprávnením, prípadne rozhodcov s platnou licenciou pre funkcie vedúcich družstiev a majú záujem o vyškolenie kapitánov alebo rozhodcov I. stupňa, môžu kontaktovať svoj regionálny zväz (regióny - kontakty).

AKTUÁLNE informácie o pripravovaných školeniach kapitánov v jednotlivých regiónoch:   BTZZsTZSsTZ,  VsTZ,      

Pre všetkých, ktorých osobné údaje sme získali skôr, ako vošiel do platnosti nový zákon, dávame do pozornosti: viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov.​

 

Vložené: 14. 02. 2017       Kategória: Družstvá
 
news img

I. a II. liga 2018

Aktuálne informácie (rozpis, súpisky, konečné výsledky...):

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev pre sezónu 2019  

18. 06. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2018

Aktuálne informácie (výsledky, konečné poradie...):

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev pre sezónu 2019

04. 05. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis, nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

26. 04. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Príručka pre kapitánov družstiev

Pre sezónu 2018 predkladáme aktualizovanú PRÍRUČKU pre KAPITÁNOV družstiev, ktorú spracoval podľa všeobecne platných predpisov STZ skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart ako pomôcku pre skvalitnenie priebehu súťaží družstiev. Odporúčame ju k nahliadnutiu všetkým kapitánom bez rozdielu regionálnej príslušnosti, avšak pred začiatkom súťaže by si kapitáni nemali zabudnúť preštudovať aj rozpis, ktorý stanovuje špecifiká jednotlivých súťaží. V prípade nejasností výkladu, resp. špecifíkácií v regiónoch, treba kontaktovať príslušný riadiaci orgán súťaže.

19. 04. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2018

Aktuálne informácie (rozpis...)

18. 04. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2018

Dňa 14. 3. 2018 sa uskutočnilo na STZ vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácií o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

14. 03. 2018
Družstvá Více zde