• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Kapitáni, vedúci družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Kapitáni, vedúci družstiev

 

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

a) M SR mládeže
      - tréner s platnou licenciou
b) ostatné súťaže (vrátane seniorov, detí, Detského DC a FC)
      - rozhodca s platnou licenciou alebo
      - kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie (licencia K)

Kluby, ktoré sa plánujú prihlásiť do súťaží družstiev na ktorejkoľvek úrovni, si musia najneskôr do spracovania súpisiek zabezpečiť osoby oprávnené robiť funkciu kapitána v zmysle vyššie uvedených bodov.

Kontrola platnosti licencie rozhodcu resp. kapitána

ZÍSKANIE PLATNEJ LICENCIE

Školenie kapitánov a rozhodcov:
Kluby, ktoré majú záujem o vyškolenie kapitánov alebo rozhodcov I. stupňa, môžu kontaktovať svoj regionálny zväz (regióny - kontakty).

Vyškolení kapitáni bez licencie:
- vyplňte Žiadosť o registráciu kapitána družstva,
- doložte výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- uhraďte registračný poplatok 10 € na 2 tenisové roky (bankové spojenie),
- žiadosť zašlite na adresu katarina.gocalova@stz.sk . V prípade, že je žiadosť úplná, žiadateľ bude riadne zaregistrovaný ako kapitán (licencia K) s platným oprávnením na výkon funkcie a zverejnený v príslušnej databáze STZ. Zároveň bude zapísaný do Registra fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ.

Kapitáni s neplatnou licenciou – obnova:
Po skončení platnosti licencie je obnova možná prostredníctvom úhrady registračného poplatku 10 € na 2 tenisové roky. Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo kapitána, za ktorého bola platba uhradená.

Zmena z rozhodcovskej licencie na kapitánsku:
V prípade, že rozhodca nemá platnú rozhodcovskú licenciu a neplánuje rozhodovať na turnajoch, môže požiadať o kapitánsku licenciu. Na STZ (02/49 209 887) sa musí informovať, či mu stačí uhradiť poplatok alebo bude nutné doložiť aj Žiadosť a výpis z registra trestov.  

- Register ROZHODCOV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ
- Register iných športových odborníkov (vrátane KAPITÁNOV) v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

 

Vložené: 03. 01. 2021       Kategória: Družstvá
 
news img

Súťaž družstiev – upozornenie pre kluby

Slovenský tenisový zväz si je vedomý, že z dôvodu pandemickej situácie kluby nemali pri zostavovaní súpisiek dostatočný prehľad o tom, či zapísaní hráči budú skutočne k dispozícii pre súťaže družstiev. Aby neprišlo k hromadnému odhlasovaniu družstiev zo súťaží, riadiace zväzy NEBUDÚ v sezóne 2021 sankcionovať družstvá  za voľné miesta v zostave. Na stretnutie však musia nastúpiť s minimálne takým počtom hráčov, aby družstvu mohli zabezpečiť víťazstvo,  t. j. min. 3 hráči pri 5, resp. 4 dvojhrách a 2 štvorhrách.

06. 05. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

PEUGEOT Extraliga 2021

Aktuálne informácie: súpisky...

rozpis súťaže

01. 04. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2021

Aktuálne informácie: súpisky...

rozpis súťaže

 

01. 04. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni družstiev 2021

Z dôvodu zrušenia minuloročných súťaží družstiev Slovenský tenisový zväz predĺžil o jeden rok licenciu všetkým kapitánom (licencia K), ktorí ju mali platnú v sezóne 2020.

Školenia nových kapitánov vypíšu regionálne zväzy hneď ako to pandemická situácia dovolí.

18. 03. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb PEUGEOT Extraliga, I. a II. liga 2021

Dňa 17. 3. 2021 sa uskutočnilo vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
PEUGEOT Extraliga       I. a II. liga

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácií o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

17. 03. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre M SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou.

01. 03. 2021
Družstvá Více zde