• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Kapitáni družstiev po novom

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Kapitáni družstiev po novom

 

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

a) M SR mládeže
      - tréner s platnou licenciou
b) ostatné súťaže (vrátane Seniorov, Detí, Detského DC a FC)
      - rozhodca s platnou licenciou alebo
      - kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie = licencia K

Preto vyzývame všetky kluby, ktoré sa plánujú prihlásiť do súťaží družstiev na ktorejkoľvek úrovni, aby si najneskôr do spracovania súpisiek zabezpečili osoby oprávnené robiť funkciu kapitána v zmysle vyššie uvedených bodov. Aj osoby, ktoré už boli vyškolené na funkciu kapitána a zaevidované v STZ (čiže si ich doteraz kluby mohli dávať na súpisku ako vedúcich družstiev), musia mať po novom platné oprávnenie STZ na výkon funkcie. Toto platné oprávnenie získajú na základe:

Žiadosti zasielajte na adresu alena.cernusakova@stz.sk. V prípade, že je žiadosť úplná, žiadateľ bude riadne zaregistrovaný ako kapitán s platným oprávnením na výkon funkcie a zverejnený v príslušnej databáze STZ . Zároveň bude zapísaný do Registra fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ. Pri skončení platnosti registrácie kapitánov družstiev je obnova možná prostredníctvom žiadosti a uhradením registračného poplatku na nasledujúce obdobie.

Zoznam evidovaných KAPITÁNOV s platnou licenciou

Kluby, ktoré nemajú dostatočný počet kapitánov s platným oprávnením, prípadne rozhodcov s platnou licenciou pre funkcie vedúcich družstiev a majú záujem o vyškolenie kapitánov alebo rozhodcov I. stupňa, môžu zasielať prihlášky na svoj regionálny zväz (regióny - kontakty).

                     

 

Vložené: 14. 02. 2017       Kategória: Družstvá
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 7. 8. a MSR seniorov do 30. 8.) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

24. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2017

Dňa 15. 3. 2017 prebehlo na STZ vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky: treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

15. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2017

Vyžrebovanie:  muži    ženy 

Upozorňujeme, že súpisky treba spracovať do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky)

15. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2017

Vyžrebovanie I. a II. ligy prebehlo 15. 3. 2017 na STZ.

Upozorňujeme, že súpisky treba spracovať do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky)

15. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Dôležité termíny - Súťaže družstiev 2017

Upozorňujeme na dôležité termíny ohľadom domácej súťaže družstiev (prihlášky, hosťovanie, súpisky...)

16. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

10. 01. 2017
Družstvá Více zde