• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Kapitáni družstiev po novom

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Kapitáni družstiev po novom

 

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

a) M SR mládeže
      - tréner s platnou licenciou
b) ostatné súťaže (vrátane Seniorov, Detí, Detského DC a FC)
      - rozhodca s platnou licenciou alebo
      - kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie = licencia K

Preto vyzývame všetky kluby, ktoré sa plánujú prihlásiť do súťaží družstiev na ktorejkoľvek úrovni, aby si najneskôr do spracovania súpisiek zabezpečili osoby oprávnené robiť funkciu kapitána v zmysle vyššie uvedených bodov. Aj osoby, ktoré už boli vyškolené na funkciu kapitána a zaevidované v STZ (čiže si ich doteraz kluby mohli dávať na súpisku ako vedúcich družstiev), musia mať po novom platné oprávnenie STZ na výkon funkcie. Toto platné oprávnenie získajú na základe:

Žiadosti zasielajte na adresu alena.cernusakova@stz.sk. V prípade, že je žiadosť úplná, žiadateľ bude riadne zaregistrovaný ako kapitán s platným oprávnením na výkon funkcie a zverejnený v príslušnej databáze STZ . Zároveň bude zapísaný do Registra fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ. Pri skončení platnosti registrácie kapitánov družstiev je obnova možná prostredníctvom žiadosti a uhradením registračného poplatku na nasledujúce obdobie.

Zoznam evidovaných KAPITÁNOV s platnou licenciou

Kluby, ktoré nemajú dostatočný počet kapitánov s platným oprávnením, prípadne rozhodcov s platnou licenciou pre funkcie vedúcich družstiev a majú záujem o vyškolenie kapitánov alebo rozhodcov I. stupňa, môžu zasielať prihlášky na svoj regionálny zväz (regióny - kontakty).

                     

 

Vložené: 14. 02. 2017       Kategória: Družstvá
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2017

Aktuálne informácie (rozpis súťaže, žreb, výsledky...)

19. 08. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 7. 8. a MSR seniorov do 30. 8.) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

24. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2017

Dňa 15. 3. 2017 prebehlo na STZ vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky: treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

15. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

10. 01. 2017
Družstvá Více zde