• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

STZ info

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » STZ info

 
news img

Podpora klubov aktívne pracujúcich s mládežou

Vyzývame kluby, ktoré nedostali email obsahujúci výšku podpory s príslušnými tlačivami, aby v súvislosti s uplatnením nároku na podporu kontaktovali kontaktné osoby uvedené v článku. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť aj tu:   1/ vyuctovanie      2/ vzor zmluvy    3/ prehľad klubov s nárokom na podporu  

Viac informácií:

29. 10. 2016
STZ info Více zde
 
news img

VÝSLEDKY voľby hráčov do Rady STZ a VV STZ

Na základe hlasovania hráčov bola do Rady STZ ako zástupkyňa hráčov zvolená p. Rebecca ŠRAMKOVÁ a do Výkonného výboru STZ p. Igor ZELENAY.
 - Protokol o priebehu a výsledkoch volieb   

07. 06. 2016
STZ info Více zde
 
news img

Mimoriadny Kongres STZ a zasadnutie Rady STZ

Dňa 9. 4. 2016 zasadal v Národnom tenisovom centre v Bratislave mimoriadny Kongres STZ (uznesenie), ktorý schválil nové stanovy Slovenského tenisového zväzu v zmysle nového Zákona o športe. Následne sa konalo i mimoriadne zasadnutie Rady STZ (uznesenie), ktorá sa schválením nových stanov stala najvyšším orgánom STZ.

09. 04. 2016
STZ info Více zde